×
×

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Opolskiego

 

Trzynastu burmistrzów i wójtów spotkało się w Starostwie Powiatowym w Opolu, by ustalić priorytety i strategię działania w ważnych dla powiatu sprawach. Dyskutowano m.in. o konsekwencjach i korzyściach zinstytucjonalizowania współpracy partnerów Aglomeracji Opolskiej, czyli przejścia od porozumienia do stowarzyszenia. Nowa forma prawna pozwoli na lepsze wykorzystanie szans rozwojowych powiatu opolskiego, czyli na pozyskanie większych środków zewnętrznych niezbędnych np. do budowy infrastruktury drogowej, tworzenia nowych miejsc pracy, uzbrajania terenów i dostosowywania ich do potrzeb inwestorów. Ważne jest także, by wszystkie gminy powiatu opolskiego, a także sam powiat stał się członkiem Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Połączenie sił zdecydowanie wzmocni działania i przyspieszy rozwój gospodarczy powiatu opolskiego. 
W drugiej części dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Jacek Dziatkiewicz przedstawił projekt planu rozwoju sieci dróg powiatowych  w latach 2014 – 2021. Zadania tam ujęte zostały wypracowane w czasie spotkaniu w styczniu tego roku. Plan, by stał się pełnowartościowym dokumentem musi zatwierdzić Zarząd Powiatu . 
Spotkanie  zakończyła informacja, że w 2015 roku powiat opolski podejmie rolników z całego województwa. Wojewódzko – Powiatowe dożynki odbędą się w jednej z gmin powiatu opolskiego.