×
×

Z myślą o niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela dofinansowania osobom niepełnosprawnym na niwelowanie barier utrudniających im życie zawodowe czy społeczne. Na rehabilitację zawodową i społeczną Powiat Opolski otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2,5 mln zł.

To kwota na dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zakup środków pomocniczych, przedmiotów ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, ale także na dofinansowania do sportu, kultury i rekreacji osób  niepełnosprawnych oraz tłumacza migowego. Z puli tej wspierana jest również działalność dwóch warsztatów terapii zajęciowej – w Tarnowie Opolskim i Starych Siołkowicach.

- W tym roku realizowany jest również program „Aktywny Samorząd”, finansowany ze środków PFRON. Powiat Opolski przystąpił po raz kolejny - zaznacza Henryk Lakwa, starosta opolski. – Zmieniła się natomiast forma załatwienia sprawy. Teraz wszystkie formalności od uzyskania informacji, przez złożenie wypełnienie wniosku,  po jego rozliczenie można wykonać  online.

Jest to możliwe za pośrednictwem systemu SOW:  http://www.sow.pfron.org.pl/.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga natomiast posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jeśli chodzi o program „Aktywny Samorząd 2022”, daje on możliwość starania się o dofinansowanie na likwidację barier utrudniających aktywność zawodową czy społeczną. Można to być pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, na dostosowanie  samochodu czy zakup wózka lub skutera inwalidzkiego. Można to być również dofinansowanie sprzętu elektronicznego ułatwiającego życie, pracę czy kontakt ze światem. Osoby niepełnosprawne, pracujące, mogą liczyć na dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem.  Wnioski można składać do końca sierpnia 2022 r.

Również studenci, słuchacze szkół policealnych mogą otrzymać dofinansowanie do czesnego czy kosztów kształcenia. Wnioski na nowy rok akademicki należy składać od 1 września 2022 r. do dnia 10 października 2022 r.

Szczegółowe informacje o programie „Aktywny samorząd” znajdują się na stronie:  https://pcpropole.pl/category/niepelnosprawni/

Dane kontaktowe: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, tel. 77- 44 20 509, 77-44 20 510, e-mail: .

pcprfoto.jpeg