×
×

Media o metamorfozie w Tułowicach

Regionalne media zainteresowały się rewitalizacją przypałacowego parku, którego gospodarzem jest Zespół Szkół w Tułowicach. O obecnie prowadzonych pracach, będących kontynuacją wcześniej prowadzonych na terenie parku działań, informowało między innymi Radio Park czy Radio Doxa. To duże przedsięwzięcie, częściowo sfinansowane ze środków unijnych, częściowo z budżetu powiatu. - Głównie koncentrujemy się na zieleni w parku, na drzewach. Likwidujemy stare ogrodzenie, robimy nowe. Na bramie wjazdowej chcemy przywrócić jelenie, które kiedyś wieńczyły te słupy. Dodatkowo będą remontowane takie ziemianki, które kiedyś za czasów hrabiego były chłodniami do przechowywania warzyw, mięsa - informuje Adam Sinicki, dyrektor Zespołu Szkół w Tułowicach.

Adam Sinicki, dyrektor Zespołu Szkół w Tułowicach: