×
×

Informacje dla uchodźców z Ukrainy / Iнформацiя для бiженцiв з України

Informacja dla Obywateli Ukrainy - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

> NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY I ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA ZNAJDZIECIE TUTAJ:  https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

>WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

 

Oto numery telefonów do koordynatorów ds. uchodźców przybywających na teren powiatu opolskiego
w języku ukraińskim - 731 669 839
 
> PUNKT RECEPCYJNY:
 
Dom Studenta Politechniki Opolskiej „Sokrates” przy ul. Małopolskiej w stolicy województwa stał się pierwszym w regionie punktem, do którego kierowani są uchodźcy z Ukrainy.

Punkt recepcyjny czynny jest przez całą dobę. W koordynację działań włączyli się pracownicy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wolontariusze uczelni.

więcej:
https://www.gov.pl/web/uw-opolski/to-pierwszy-taki-punt-w-opolu-w-sokratesie-uruchomilismy-punkt-recepcyjny-dla-uchodzcow-z-ukrainy


> WAŻNE INFORMACJE (po polsku i po ukraińsku)

 
1. UCHODŹCA TO OSOBA KTÓRA , KTÓRA PRZEKROCZYŁA GRANICĘ OD 24 LUTEGO 2022 ROKU.
2. DOWIEDZ SIĘ JAKIE DOKUMENTY POSIADA OSOBA PODAJĄCA SIĘ ZA UCHODŹCE. /paszport ze stemplem, potwierdzającym przekroczenie granicy;
-zaświadczenie Straży Granicznej o przekroczeniu granicy/;
3. USTAL CZY UCHODŹCA ZAREJESTROWAŁ SIĘ W PUNKCIE RECEPCYJNYM NA GRANICY
3. JEŚLI UCHODŹCA NIE POSIADA DOKUMENTÓW WYPEŁNIA OŚWIADCZENIE ( DOSTĘPNE W URZĘDZIE GMINY LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ http://www.gov.pl/.../oswiadczenia-dla-uchodzcow-do-pobrania.
4. Przyjąłeś do siebie UCHODŹCĘ, który nie zarejestrował się na granicy, to zgłoś się z nim do Urzędu Gminy. Pracownik urzędu zarejestruje go w systemie.
5. Telefony do wszystkich urzędów gmin z terenu powiatu opolskiego:
a) Urząd Gminy w Chrząstowicach - 774110420
b) Urząd Gminy w Dąbrowie - 774641010 w.114,115
c) Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim – 774032550
d) Urząd Gminy w Komprachcicach – 774031724
d) Urząd Gminy w Łubnianach – 774270588
e) Urząd Gminy w Murowie – 774214475
f) Urząd Miejski w Niemodlinie – 698144700
g) Urząd Gminy i Miasta w Ozimku – 774622861
h) Urząd Miejski w Prószkowie – 774013734
i) Urząd Gminy w Popielowie – 774275824
j) Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim – 774640866, 774640857
k) Urząd Gminy w Turawie – 774212012 wew.119
l) Urząd Miejski w Tułowicach – 789405012
5. Nie możesz zapewnić noclegu UCHODŹCY to zgłoś ten fakt w gminie i wówczas zostanie wskazane miejsce zakwaterowania.
7. UCHODŹCA potrzebuje pomocy medycznej to lekarz z każdej Przychodni, lub szpitala udzieli pomocy nieodpłatnie.
8. Dzieci – UCHODŹCY w wieku przedszkolnym lub szkolnym można zgłosić do przedszkola lub szkoły najbliżej miejsca zamieszkania UCHODŹCÓW. Tam otrzymają wszelką pomoc związaną z edukacją.
9. Uchodźco jeśli szukasz pracy zadzwoń do Powiatowego Urzędu Pracy tel. 774422943, 774423203 w godz. 8.00- 14.00.
10. Potrzebujesz pomocy psychologicznej zadzwoń – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 774420531, 500773948 w godz. 8.00-15.00.
11. Chcesz uzyskać dodatkowe informacje zadzwoń w godzinach 7.30 – 18.30
w języku ukraińskim –tel. 731669839
------
БІЖЕНЕЦЬ- ЦЕ ОСОБА, ЯКА ПЕРЕТНУЛА КОРДОН ВІД 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ.
ДІЗНАЙСЯ, ЯКІ ДОКУМЕНТИ Є В ОСОБИ, ЯКА ПОВІДОМЛЯЄ ПРО СТАТУС БІЖЕНЦЯ. / паспорт зі штампом, підтверджуючим перетин кордону; Довідка від прикордонника про перетин кордону/;
Визначіть, чи біженець зареєструвався у прикордонному приймальному пункті.
Якщо біженець не має документів, то заповнює декларацію ( доступна в районній раді або на сайті: http://www.gov.pl/.../oswiadczenia-dla-uchodzcow-do-pobrania.)
Якщо ти прийняв до себе БІЖЕНЦЯ, який не зареєструвався на кордоні, то зголосись з ним до районної ради. Працівник ради зареєструє його в системі.
Номери телефонів до всіх районних рад з території Ополя:
а) Районна рада в Chrząstowicach ( Хшостовіцах), тел. 774110420
б) Районна рада в Dąbrowie(Домброва) тел. 774641010 (114,115)
в) Районна рада в Dobrzeniu Wielkim( Добженю Вєлкім) тел.774032550
г) Районна рада в Komprachcicach( Компрахчіцах) 774031724
ґ) Районна рада в Łubnianach( Лубнянах)- 774270588
д) Районна рада в Murowie( Муровє)- 774214475
е) Міська рада в Niemodlinie ( Нємодлінє) - 698144700
є) Міська рада в Ozimku ( Oжімку)- 776422850
ж) Міська рада в Prószkowie ( Прушкові) -774013734
з) Районна рада в Popielowie( Попєльовє) -774275824
и)Районна рада в Turnawie Opolskim (Турнавє Опольскім)- 774640866, 774640857
і)Районна рада в Turawie( Туравє)- 774212012(119)
й) Міська рада в Tułowicach- 789405012
Якщо не можеш надати житло БІЖЕНЦЮ то повідом про це в районній раді і вам буде надане місце проживання.
Якщо БІЖЕНЕЦЬ потребує медичної допомоги то- лікар з будь-якої поліклініки або лікарні надасть допомогу безкоштовно.
На навчання можуть бути зараховані ДІТИ-БІЖЕНЦІ дошкільного та шкільного віку в дитячі садки та школи, які знаходяться найближче до місця проживання біженця. Там діти отримають допомогу, пов'язану з навчанням.
БІЖЕНЕЦЬ, який потребує роботи телефонуйте до центру зайнятості за номером телефону: 774422943, 774423203 від 8:00-14:00
Потрібна психологічна допомога?- телефонуйте в Районний Центр Допомоги Родині- 774420531, 500773948, від 8:00-15:00
12. Якщо вам потрібна дадаткова інформація, телефонуйте нам за номером:

Українською- 731669839

> CAŁODOBOWA INFOLINIA:

> INNE (powiększ grafikę):

kprp1.jpegkprp2.jpegkprp3.jpegkprp4.jpeg

-------------

pzg1.jpegpzg2.jpeg

ukr_niep1.jpegukr_niep2.jpeg

________

handel_ulotka (1).jpeghandel_ulotka (2).jpeghandel_ulotka (3).jpeg

> OPIEKA ZDROWOTNA DLA UCHODŹCÓW WOJENNYCH

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ poniżej przekazuje linki, w których znajdują się najważniejsze informacje dotyczące opieki nad obywatelami Ukrainy, przybyłymi do Polski w związku z trwającym konfliktem zbrojnym.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienia-przeciw-covid-19-dla-osob-z-ukrainy

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-realizacji-szczepien-ochronnych-u-dzieci-ktore-przekroczyly-granice-rzeczypospolitej-polskiej-z-ukraina-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa

- https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/infolinia-nfz-takze-w-jezyku-ukrainskim,8153.html

 

> WAŻNE INFORMACJE POLSKIEJ IZBY UBEZPIECZEŃ DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO DLA OBYWATELI UKRAINY:

https://piu.org.pl/oc-graniczne-lub-zielona-karta-dla.../

> WSKAZÓWKI PSYCHOLOGÓW dotyczące rozmów z uchodźcami z Ukrainy:Jak-rozmawiać-z-rodzinami-z-Ukrainy.png

> W SPRAWIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ DLA UCHODŹCÓW WOJENNYCH i UKRAIŃCÓW MIESZKAJĄCYCH W POLSCE - KOMUNIKAT: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat,60

----------------------

 

> NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY I ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA ZNAJDZIECIE TUTAJ:  https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

>WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

 

Oto numery telefonów do koordynatorów ds. uchodźców przybywających na teren powiatu opolskiego
w języku ukraińskim - 731 669 839
 
> PUNKT RECEPCYJNY:
 
Dom Studenta Politechniki Opolskiej „Sokrates” przy ul. Małopolskiej w stolicy województwa stał się pierwszym w regionie punktem, do którego kierowani są uchodźcy z Ukrainy.

Punkt recepcyjny czynny jest przez całą dobę. W koordynację działań włączyli się pracownicy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wolontariusze uczelni.

więcej:
https://www.gov.pl/web/uw-opolski/to-pierwszy-taki-punt-w-opolu-w-sokratesie-uruchomilismy-punkt-recepcyjny-dla-uchodzcow-z-ukrainy


> WAŻNE INFORMACJE (po polsku i po ukraińsku)

 
1. UCHODŹCA TO OSOBA KTÓRA , KTÓRA PRZEKROCZYŁA GRANICĘ OD 24 LUTEGO 2022 ROKU.
2. DOWIEDZ SIĘ JAKIE DOKUMENTY POSIADA OSOBA PODAJĄCA SIĘ ZA UCHODŹCE. /paszport ze stemplem, potwierdzającym przekroczenie granicy;
-zaświadczenie Straży Granicznej o przekroczeniu granicy/;
3. USTAL CZY UCHODŹCA ZAREJESTROWAŁ SIĘ W PUNKCIE RECEPCYJNYM NA GRANICY
3. JEŚLI UCHODŹCA NIE POSIADA DOKUMENTÓW WYPEŁNIA OŚWIADCZENIE ( DOSTĘPNE W URZĘDZIE GMINY LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ http://www.gov.pl/.../oswiadczenia-dla-uchodzcow-do-pobrania.
4. Przyjąłeś do siebie UCHODŹCĘ, który nie zarejestrował się na granicy, to zgłoś się z nim do Urzędu Gminy. Pracownik urzędu zarejestruje go w systemie.
5. Telefony do wszystkich urzędów gmin z terenu powiatu opolskiego:
a) Urząd Gminy w Chrząstowicach - 774110420
b) Urząd Gminy w Dąbrowie - 774641010 w.114,115
c) Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim – 774032550
d) Urząd Gminy w Komprachcicach – 774031724
d) Urząd Gminy w Łubnianach – 774270588
e) Urząd Gminy w Murowie – 774214475
f) Urząd Miejski w Niemodlinie – 698144700
g) Urząd Gminy i Miasta w Ozimku – 774622861
h) Urząd Miejski w Prószkowie – 774013734
i) Urząd Gminy w Popielowie – 774275824
j) Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim – 774640866, 774640857
k) Urząd Gminy w Turawie – 774212012 wew.119
l) Urząd Miejski w Tułowicach – 789405012
5. Nie możesz zapewnić noclegu UCHODŹCY to zgłoś ten fakt w gminie i wówczas zostanie wskazane miejsce zakwaterowania.
7. UCHODŹCA potrzebuje pomocy medycznej to lekarz z każdej Przychodni, lub szpitala udzieli pomocy nieodpłatnie.
8. Dzieci – UCHODŹCY w wieku przedszkolnym lub szkolnym można zgłosić do przedszkola lub szkoły najbliżej miejsca zamieszkania UCHODŹCÓW. Tam otrzymają wszelką pomoc związaną z edukacją.
9. Uchodźco jeśli szukasz pracy zadzwoń do Powiatowego Urzędu Pracy tel. 774422943, 774423203 w godz. 8.00- 14.00.
10. Potrzebujesz pomocy psychologicznej zadzwoń – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 774420531, 500773948 w godz. 8.00-15.00.
11. Chcesz uzyskać dodatkowe informacje zadzwoń w godzinach 7.30 – 18.30
 
w języku ukraińskim –te. 731669839
------
БІЖЕНЕЦЬ- ЦЕ ОСОБА, ЯКА ПЕРЕТНУЛА КОРДОН ВІД 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ.
ДІЗНАЙСЯ, ЯКІ ДОКУМЕНТИ Є В ОСОБИ, ЯКА ПОВІДОМЛЯЄ ПРО СТАТУС БІЖЕНЦЯ. / паспорт зі штампом, підтверджуючим перетин кордону; Довідка від прикордонника про перетин кордону/;
Визначіть, чи біженець зареєструвався у прикордонному приймальному пункті.
Якщо біженець не має документів, то заповнює декларацію ( доступна в районній раді або на сайті: http://www.gov.pl/.../oswiadczenia-dla-uchodzcow-do-pobrania.)
Якщо ти прийняв до себе БІЖЕНЦЯ, який не зареєструвався на кордоні, то зголосись з ним до районної ради. Працівник ради зареєструє його в системі.
Номери телефонів до всіх районних рад з території Ополя:
а) Районна рада в Chrząstowicach ( Хшостовіцах), тел. 774110420
б) Районна рада в Dąbrowie(Домброва) тел. 774641010 (114,115)
в) Районна рада в Dobrzeniu Wielkim( Добженю Вєлкім) тел.774032550
г) Районна рада в Komprachcicach( Компрахчіцах) 774031724
ґ) Районна рада в Łubnianach( Лубнянах)- 774270588
д) Районна рада в Murowie( Муровє)- 774214475
е) Міська рада в Niemodlinie ( Нємодлінє) - 698144700
є) Міська рада в Ozimku ( Oжімку)- 776422850
ж) Міська рада в Prószkowie ( Прушкові) -774013734
з) Районна рада в Popielowie( Попєльовє) -774275824
и)Районна рада в Turnawie Opolskim (Турнавє Опольскім)- 774640866, 774640857
і)Районна рада в Turawie( Туравє)- 774212012(119)
й) Міська рада в Tułowicach- 789405012
Якщо не можеш надати житло БІЖЕНЦЮ то повідом про це в районній раді і вам буде надане місце проживання.
Якщо БІЖЕНЕЦЬ потребує медичної допомоги то- лікар з будь-якої поліклініки або лікарні надасть допомогу безкоштовно.
На навчання можуть бути зараховані ДІТИ-БІЖЕНЦІ дошкільного та шкільного віку в дитячі садки та школи, які знаходяться найближче до місця проживання біженця. Там діти отримають допомогу, пов'язану з навчанням.
БІЖЕНЕЦЬ, який потребує роботи телефонуйте до центру зайнятості за номером телефону: 774422943, 774423203 від 8:00-14:00
Потрібна психологічна допомога?- телефонуйте в Районний Центр Допомоги Родині- 774420531, 500773948, від 8:00-15:00
12. Якщо вам потрібна дадаткова інформація, телефонуйте нам за номером:

Українською- 731669839

> CAŁODOBOWA INFOLINIA:

> INNE (powiększ grafikę):

kprp1.jpegkprp2.jpegkprp3.jpegkprp4.jpeg

-------------

pzg1.jpegpzg2.jpeg

ukr_niep1.jpegukr_niep2.jpeg

________

handel_ulotka (1).jpeghandel_ulotka (2).jpeghandel_ulotka (3).jpeg


Informacja dla Obywateli Ukrainy - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

> OPIEKA ZDROWOTNA DLA UCHODŹCÓW WOJENNYCH

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ poniżej przekazuje linki, w których znajdują się najważniejsze informacje dotyczące opieki nad obywatelami Ukrainy, przybyłymi do Polski w związku z trwającym konfliktem zbrojnym.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienia-przeciw-covid-19-dla-osob-z-ukrainy

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-realizacji-szczepien-ochronnych-u-dzieci-ktore-przekroczyly-granice-rzeczypospolitej-polskiej-z-ukraina-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa

- https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/infolinia-nfz-takze-w-jezyku-ukrainskim,8153.html

 

> WAŻNE INFORMACJE POLSKIEJ IZBY UBEZPIECZEŃ DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO DLA OBYWATELI UKRAINY:

https://piu.org.pl/oc-graniczne-lub-zielona-karta-dla.../

> WSKAZÓWKI PSYCHOLOGÓW dotyczące rozmów z uchodźcami z Ukrainy:Jak-rozmawiać-z-rodzinami-z-Ukrainy.png

> W SPRAWIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ DLA UCHODŹCÓW WOJENNYCH i UKRAIŃCÓW MIESZKAJĄCYCH W POLSCE - KOMUNIKAT: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat,60


 

----------------------