×
×

Informacja dla Obywateli Ukrainy - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

PDFUlotka Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności PL.pdf (179,41KB)
PDFUlotka Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności UA.pdf (111,34KB)

Szanowni Państwo!

Osoby narodowości ukraińskiej starające się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka do 16 roku życia (Wniosek do pobrania dla dzieci do 16 roku życia) i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby dorosłej (powyżej 16 roku życia) (Wniosek do pobrania dla osoby dorosłej) muszą dostarczyć takie same dokumenty, jak osoby narodowości polskiej.

Niezbędne jest:

  1. Dokładne wypełnienie wniosku o wydanie orzeczenia (w razie trudności z wypełnieniem proszę zgłosić się osobiście do pokoju nr 13 na ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole z paszportem dziecka i mamy oraz z nadanym numerem PESEL jeśli dotyczy to orzeczenia dla dziecka, bądź z paszportem i numerem PESEL, jeśli dotyczy to osoby dorosłej)
  2. dołączenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia (Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia do pobrania) wydanego przez polskiego lekarza – zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od daty wypisania
  3. dołączenie przetłumaczonej dokumentacji lekarskiej z Ukrainy (proszę przetłumaczyć karty z leczenia szpitalnego i ewentualne orzeczenie wydane na Ukrainie)

Jeśli dokumentacja jest kompletna, to na wydanie orzeczenia czeka się około miesiąca. Wnioski są rozpatrywane wyłącznie według daty wpływu,  narodowość ukraińska nie jest podstawą do szybszego rozpatrzenia sprawy.


Шановні громадяни!

Громадяни України, які хочуть отримати посвідчення  інвалідності для дітей до 16 років (Додаток для скачування для дітей до 16 років) і посвідчення про групу інвалідності для дорослих осіб( старші 16 років) (Додаток для скачування для дорослих) мусять надати такі ж документи як громадяни Польщі.

Обов'язково:

  1. Потрібно написати заяву про отримання посвідчення(в разі труднощів з написанням заяви потрібні звернутися особисто до кабінету "13" ( ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole) з паспортом мами,дитини та номером PESEL, якщо це стосується посвідчення для дитини або з паспортом і номером PESELу випадку дорослої людини)
  2. А також потрібно додати довідку від польського лікаря про стан здоров'я (Медична довідка для завантаження) – довідка є дійсною протягом 30 днів з дня видачі.
  3. Прошу додати довідки дікарів з України перекладені на польську мову.( прошу перекласти документи з діагнозом та історіюлікування на Україні,а також посвідчення інвалідності видане в Україні( якщо воно є))

Якщо всі документи зібрані то на видання посвідчення інвалідності потрібно чекати близько місяця. Заяви розглядаються згідно з датою її подання, незалежно від громадянства. Українське громадянство не є підставою до швидшого розгляду справи.