×
×

Dotacje na wymianę kopciuchów

Powiat Opolski również w tym roku uruchomił dotacje do wymiany węglowych kotłów c.o. na kotły ekologiczne. Przyjmowane są wnioski. Ważna informacja: osoby, które uzyskają dotację, otrzymają środki przed zakupem nowego kotła c.o., przyłączeniem do sieci ciepłowniczej lub zakupem pompy ciepła.

Nie wszystkie powiaty w Polsce czy na Opolszczyźnie decydują się na  dofinansowania do wymiany kopciuchów z własnych samorządowych budżetów obciążonych rosnącymi kosztami realizacji ustawowych zadań oraz inwestycji. Powiat Opolski stara się co roku uruchamiać takie wsparcie.

- W tegorocznym budżecie udało nam się zabezpieczyć na dotacje do wymiany źródeł ciepła w domach i mieszkaniach  60 tys. zł zł – mówi starosta opolski Henryk Lakwa.

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Opolu informuje:

CO NALEŻY ZROBIĆ?

Podejmując decyzję o wymianie kotła c.o., należy w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29 za pośrednictwem przesyłki pocztowej/kurierskiej lub osobiście bądź poprzez e-puap ( adres do doręczenia poprzez e-puap:
/Powiat_Opolski/SkrytkaESP  lub /Powiat_Opolski/skrytka), złożyć wniosek (aktualny druk wniosku poniżej), który będzie poddany weryfikacji, a w wyniku pozytywnej decyzji podpisana zostanie stosowana umowa.

Wniosek o udzielenie dotacji ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza dla osób fizycznych 2022.doc


DLA KOGO DOTACJA?
Dotacja przysługuje mieszkańcom Powiatu Opolskiego, którzy zakupią i zamontują następujące rodzaje kotłów grzewczych:

  • kocioł c.o. gazowy,
  • kocioł c.o. elektryczny
  • kocioł c.o. olejowy,

lub

  • podłączą się do sieci ciepłowniczej,
  • zakupią i zamontują pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW,  przy jednoczesnej likwidacji  węglowego kotła c.o.

KWOTY DOTACJI

  • 3.000 zł  – w przypadku podłączenia lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej.
  • 3.000 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy do 30 kW,
  • 3.500 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy powyżej 30 kW,
  • 3.000 zł – w przypadku zakupu pompy ciepła.

Na pytania w sprawie dotacji odpowiadamy pod numerem 77 54 15 144.
Ogłoszenie w 2022 r. naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych dla osób fizycznychna inwestycje z zakresuochrony środowiska, służące ograniczeniu emisjizanieczyszczeń do powietrza.pdf
Regulamin + Uchwała Nr XLV-316-18 RPO z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza.PDF
Uchwała ZPO nr 2095-22 z dn. 5 kwietnia 2022 r.pdf
Wniosek o udzielenie dotacji ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza dla osób fizycznych 2022.doc

piec1info.jpeg