×
×

Bezpłatne szkolenie z zakresu ochrony środowiska

Starostwo Powiatowe w Opolu i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego mają przyjemność poinformować, że w dniu 30.10.2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w godz. od 10:00 do 13:00 odbędzie się bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców, których działalność powoduje korzystanie ze środowiska oraz przedsiębiorców zajmujących się zagospodarowaniem i wytwarzaniem odpadów, mających siedzibę na terenie powiatu opolskiego i Miasta Opola.

Aby wziąć udział w szkoleniu, proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać go w wersji elektronicznej na adres lub faksem pod numer (77) 4429310 do dnia 28.10.2013 roku. Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona i będzie obowiązywała kolejność zgłoszeń. W razie jakikolwiek pytań prosimy o kontakt: tel. (77) 4429355, 4429357 lub

DOCXKarta zgłoszenia (23,48KB)

Na szkoleniu zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

1. Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadam: Informacja na temat nowych obowiązków wynikających z ustawy o odpadach, znowelizowanej ustawy POŚ, o opakowaniach
i odpadach opakowaniowych, ustawy o bateriach i akumulatorach, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową.

2. Opłaty za korzystanie ze środowiska: Informacja na temat obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska.

3. Geologia: Informacja dotycząca koncesji geologicznych i opłat koncesyjnych.

4. Substancje stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, czyli azbestu i PCB: Informacja na temat obowiązków sprawozdawczych z tego zakresu oraz krótka informacja gdzie szukać informacji na temat szkodliwości substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

5. Informacje na temat sprawozdawczości: Informacja na temat sprawozdawczości wynikających z ww. tematów.

DOCXKarta zgłoszenia (23,48KB)