×
×

Dotacje na ratowanie zabytków. Trwa nabór

Trwa nabór na dotacje z budżetu powiatu do prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Termin składania wniosków upływa 18 marca.

- U nas i w innych samorządach najwięcej wniosków na dotacje do robót konserwatorskich dotyczy obiektów sakralnych. Składają je najczęściej niewielkie parafie, dla których koszt konserwacji zabytkowego kościoła jest trudny do udźwignięcia – mówi Henryk Lakwa - Starosta Opolski . - Ochrona zabytków jest jednym z zadań samorządu powiatowego, dlatego praktycznie co roku, poza rokiem 2020, staramy się wygospodarować środki na dotacje dla właścicieli i zarządców zabytkowych.
 
W tym roku do podziału jest 100 tys. zł. O dotacje może ubiegać się "każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu, albo stosunku zobowiązaniowego (…)” – czytamy w informacji o naborze.
 
Wnioski o dotacje należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, przy ul. 1 Maja 29, w terminie do 18 marca 2022. Nabór wniosków o dotacje ogłasza Zarząd Powiatu Opolskiego na stronie https://powiatopolski.pl/.../ogloszenie-zabytki-2022.html... w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. Do ogłoszenia dołączone są również formularze do pobrania i wypełnienia oraz inne pomocne dane.
zabytkidotacje.jpeg