×
×

Konta bankowe i kasy

RACHUNKI BANKOWE POWIATU OPOLSKIEGO Bank Millennium S.A.

43 1160 2202 0000 0005 2874 4314

opłaty komunikacyjne, m.in.: rejestracja pojazdu, prawo jazdy, opłaty licencyjne, 
czynsze, dzierżawa, opłata za  karty wędkarskie,
rejestracja jednostek pływających

UWAGA! Mieszkańcy miasta Opola powinni dokonywać wpłat na konto Urzędu Miasta Opola
Bank Millenium Nr: 76 1160 2202 0000 0002 1515 3196
 

74 1160 2202 0000 0005 2875 0740

użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa

30 1160 2202 0000 0005 2875 1047

wpłaty wadium za organizowane przetargi

 81 1160 2202 0000 0005 2874 5861

opłaty za udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(wypisy, wyrysy, map)

 

Konto Urzędu Miasta Opola -
Bank Millenium  SA
 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249

opłata skarbowa,
opłata za czynności wykonywane w wydziale budownictwa:
pozwolenia na budowę,
pozwolenia na rozbiórki itp. 

 

KASY STAROSTWA POWIATOWEGO W OPOLU

KASA  Opole, ul. 1 Maja 29, pokój nr 13 (parter sala operacyjna Wydziału Komunikacji) 
GODZINY PRACY  
poniedziałek 7.45 - 16.30
wtorek 7.45 - 15.00
środa 7.45 - 15.00
czwartek 7.45 - 15.00
piątek 7.45 - 13.30
sobota nieczynne
KASA Opole, pl. Wolności 7-8 ( piętro II)
GODZINY PRACY  
poniedziałek 7.45 - 16.15
wtorek 7.45 - 14.45
środa 7.45 - 14.45
czwartek 7.45 - 14.45
piątek 7.45 - 13.15
sobota nieczynne