×
×

Informacje dotyczące uchodźców z Ukrainy

Dzisiaj odbyło się spotkanie z wójtami i burmistrzami gmin naszego powiatu w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Omówione zostały zasady współpracy między gminami i powiatem w wyżej wymienionym zakresie.

Starosta uruchamia powiatowych koordynatorów, z którymi będzie się można kontaktować się w sprawach dotyczących uchodźców przybywających na teren powiatu opolskiego.

Powiat zgłosił wojewodzie listę miejsc noclegowych dla uchodźców. Miejsca są przydzielane w porozumieniu z wojewodą.

Ważna informacja dla uchodźców z Ukrainy, przyjeżdżających do gmin naszego powiatu: muszą wypełnić oświadczenie, które zostanie przekazane wojewodzie.

Należy je wypełnić w języku polskim lub ukraińskim. Wzór oświadczenia znajduje na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Oto link do druku oświadczenia: http://bityl.pl/w9DKp

Wypełniony druk należy złożyć w urzędzie miejskim, urzędzie gminy. W ten sposób uzyskiwana jest wiedza o liczbie osób, które trafiają na nasz teren, a to z kolei pozwala skutecznie koordynować działania związane z ich pobytem, korzystaniem ze świadczeń  i pomocą dla nich.

Wszyscy, którzy przekroczyli granicę po dniu 24 lutego 2022 mają prawo do korzystania z publicznej służby zdrowia, która ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Należy mieć ze sobą paszport lub dokumenty wydane na granicy w punkcie recepcyjnym lub oświadczenie dla uchodźców, do którego link zamieściliśmy wyżej.

Wkrótce podamy kontakt do osoby, która biegle włada językiem ukraińskim i będzie odpowiadać na pytania uchodźców.