×
×

Ogłoszenie - zabytki 2022

PDFUchwała Nr XLII-297-22 RPO z dnia 28.04.2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.pdf (197,55KB)
 


PDFUchwała nr XXX/220/21 Rady Powiatu opolskiego z dn. 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego (553,84KB)
DOCWNIOSEK zalącznik do uchwały w sprawie dotacji na prace konserwatorskie.doc (140,50KB)
 

PDFUchwała Nr 2009/22 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego w 2022 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (105,25KB)
PDFOgłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego w roku 2022 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego (211,08KB)
PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr 2009/22 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 lutego 2022 r - umowa (161,69KB)
PDFZałącznik nr 3 do uchwały nr 2009/22 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 lutego 2022 r - sprawozdanie (157,72KB)