×
×

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

pl_lad_.png

Realizacja 2022

"Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z odcinkiem zewnętrznym do budynku Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie"

dps_2022_polski_lad_1800x1200.jpeg

 

Realizacja 2022-2023

"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1711 O DK 46 – Chrząstowice – DK 46 w m. Chrząstowice oraz modernizacje odcinków drogi 1711 O na trasie Lędziny - Chrząstowice"

powiat_opolski II edycja.jpeg