×
×

Nasze technika wysoko w rankingu "Perspektyw"

ranking.jpeg

Nasze technika w Zespole Szkół w Tułowicach i w Zespole Szkół w Ozimku zajęły wysokie lokaty w popularnym ogólnopolskim Rankingu „Perspektyw” i otrzymały znak jakości – „Srebrną Tarczę”.  W rankingu wojewódzkim Technikum Leśne w Tułowicach znalazło się na 8. miejscu,       a Technikum w Ozimku na 10.

W rankingu maturalnym w kategorii techników - nasze Technikum Leśne uplasowało się na 45. miejscu w Polsce, co daje mu drugie miejsce             w województwie (pierwsze ma Technikum nr 5 w opolskim „Elektryczniaku”).

Głównymi adresatami ogólnopolskiego Rankingu i jego wojewódzkich podkategorii są absolwenci szkół podstawowych i ich rodzice. Ma on być dla nich pomocny przy wyborze szkoły średniej. Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczyła dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

- Gratuluje miejsc w rankingu obu naszym technikom, ich uczniom, nauczycielom i dyrektorom – mówi starosta Henryk Lakwa. – Dobre lokaty        w jednym z najbardziej obiektywnych i popularnych rankingów to powód do satysfakcji nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale i dla nas jako samorządu prowadzącego te szkoły.