×
×

Ile na co w przyszłorocznym budżecie ?

Ile i na co w budżecie na 2022? 

Po stronie wydatków w przyszłorocznym budżecie Powiatu Opolskiego zaplanowano107, 2 mln zł, po stronie dochodów – prawie 94 mln zł. 21,3 mln zł powiat wyda w 2022 roku na inwestycje.

Będą to  kolejne remonty i przebudowy dróg powiatowych, w tym kontynuacja już rozpoczętych , opracowanie dokumentacji do następnych oraz remonty i modernizacje w placówkach prowadzonych przez powiat. W budżecie są zapisane również  pieniądze na kończący się już projekt budowy ścieżek pieszo – rowerowych w gminach naszego powiatu oraz dofinansowania do inwestycji drogowych, które powiat pozyskał. 

Najważniejsze inwestycje drogowe, która zaplanowane w przyszłorocznym budżecie to:

- rozbudowa dróg w miejscowości Domecko (koszt w 2022 roku - 3,3 mln zł, w tym dofinansowanie pozyskane przez powiat z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2,1 mln zł)

- rozbudowa drogi na odcinku Chróścina - Polska Nowa Wieś od skrzyżowania z drogą wojewódzką (koszt w 2022 r. -  7,2 mln zł, pokryje go w całości dofinansowanie pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych)

- kontynuacja budowy kładki pieszo – rowerowej w Turawie (koszt w 2022 – ponad 2,8 mln zł, w tym ponad 1,8 mln zł to pozyskane przez powiat dofinansowanie z RIFL)

- przebudowa drogi powiatowej Wawelno - Dąbrowa - Narok na odcinku Sokolniki polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej (koszt – 1,7 mln zł)

- drugi etap przebudowy drogi powiatowej w Goszczowicach, polegająca przede wszystkim na budowie chodnika  (koszt – 601 tys. zł)

- rozbudowa drogi na odcinku Dziekaństwo – Domecko (1 mln zł)budzet1fot22.jpeg

W budżecie na 2022 rok jest również między innymi: 960 tys. zł, w tym pół miliona dofinansowania z Unii Europejskiej na rewitalizację zabytkowego parku przy prowadzonym przez powiat Zespole Szkół w Tułowicach, a także na konieczne modernizacje w Domu Pomocy Społecznej, przede wszystkim - na nie cierpiącą zwłoki wymianę systemu ogrzewania na ekologiczne za 1 mln zł. 

Różnica między wydatkami a dochodami zostanie pokryta przede wszystkim z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

- Podsumowując, tak jak poprzedni, tak i ten budżet  będzie trudny do zrealizowania w warunkach  trudnych dla samorządowych finansów  - mówi starosta Henryk Lakwa. - To co założyliśmy pozwala  na w miarę stabilną realizację zadań należących do powiatów. Właśnie te zadania pochłaniają największą część powiatowych budżetów, w których muszą się jeszcze znaleźć pieniądze na inwestycje.  Ogromnie dziękuję radnym powiatowym oraz wszystkim, którzy byli zaangażowani w tworzenie przyszłorocznego planu wydatków i dochodów.

budzetfot22.jpegbudzet1fot22.jpeg