×
×

Komisja Bezpieczeństwa o przygotowaniach do zimy

Ocena przygotowania gmin i służb powiatowych do zimy była najważniejszym tematem ostatniego spotkania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Opolskiego. Członkowie Komisji zapoznali się z informacjami przekazanymi przez burmistrzów i wójtów.

Dotyczyły one między innymi możliwości zapewnienia pomocy osobom potrzebującym wsparcia i  bezdomnym w okresie zimy – informuje Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Opolu. O wsparciu na jakie mogą liczyć ze strony służb, mówił również przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Włodarze przedstawili też sytuację w swoich gminach co do zimowego utrzymania dróg.  Omówiono system informowania mieszkańców o zagrożeniach wynikających z trudnych warunków pogodowych i możliwościach uzyskania pomocy oraz plan działania w ramach przeciwpowodziowej, w przypadku tworzenia się zatorów na rzekach i powodzi roztopowych. Mówił o tym również Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, przedstawiając gotowość jednostek PSP i gminnych OSP do działań w warunkach zimowych.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przedstawił plan zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu opolskiego, który dostępny jest na stronie internetowej ZDP (https://bip.zdp.opole.pl/395/zimowe-utrzymanie-drog.html). Przypomnijmy, że ZDP zarządza siecią dróg, która liczy łącznie ponad 540 km.

komisja1.jpeg