×
×

26.07.2013 Święto Policji

Z ramienia opolskiego samorządu powiatowego w uroczystości udział wzięła Leonarda Płoszaj wicestarosta opolski. Uczestniczyli także Komendant Miejski Policji, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, przedstawiciele władz samorządowych, kadra kierownicza jednostek policji z powiatu opolskiego i Opola oraz przedstawiciele służb współpracujących z Policją.
Policjanci, którzy przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu i Opola zostali uhonorowani odznaczeniami i awansami na wyższe stopnie policyjne. Zaproszeni goście złożyli Policjantom życzenia i gratulacje. Dziękowali za bardzo dobrą służbę i za to, że mieszkańcy Opolszczyzny czują się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania.
Leonarda Płoszaj złożyła Funkcjonariuszom i Pracownikom Cywilnym wyrazy szacunku i podziękowała za zaangażowanie, poświęcenie i trud wkładany w pełnienie odpowiedzialnej służby. Na zakończenie życzyła satysfakcji z pełnienia niełatwych obowiązków, bezpiecznej służby, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym i tego, by policyjny mundur darzony był należnym szacunkiem, a praca w pełni doceniona.