×
×

Kolejna inwestycja drogowa - zakończona!

- Przebudowa drogi w Zimnicach Małych to jedna z kilku tegorocznych inwestycji drogowych. Wybudowany został chodnik przy drodze powiatowej, która prowadzi do skrzyżowania z drogą wojewódzką i drogą krajową - mówi Henryk Lakwa, starosta opolski. - Na tym skrzyżowaniu w niedalekiej przyszłości ma powstać rondo. Budowa chodnika w przypadku Zimnic wiązała się z dość szerokim zakresem prac, konieczna była bowiem przebudowa kolidującej sieci teletechnicznej, trzeba było wykonać odwodnienie drogi, zjazdy. Lista robót na tym odcinku była naprawdę spora, ale udało się je zakończyć w terminie. W kosztach dokumentacji partycypowała gmina Prószków. Na pokrycie połowy kosztów wykonania samej inwestycji – po przetargu – 640 tys. zł. udało się zdobyć dofinansowanie z rządowego programu. Raz jeszcze podkreślam, że jest jedno z kilku tegorocznych zadań drogowych - podsumowuje starosta.

O większości tych zadań informowaliśmy. Niektóre są na ukończeniu. O tych, które zostały zaplanowane w przyszłorocznym budżecie – wkrótce.

Na zdj.: Henryk Lakwa, starosta opolski i Krzysztof Cebula, burmistrz Prószkowa.

zim.jpeg