WAŻNA INFORMACJA: Pilne! Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Opolu będzie NIECZYNNE dla interesantów Zasady pracy Starostwa i jednostek podległych od 16.03.2020 r.***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

Program stypendialny dla uczniów szkół prowdzonych przez Powiat Opolski

Celem Programu,  finansowanego z budżetu Powiatu Opolskiego, wspierajacego uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Opolski jest:

  • promowanie najzdolniejszych i wybitnie uzdolnionych uczniów,
  • zachęcanie uczniów do kontynuowania nauki w szkołach prowadzonych przez Powiat Opolski
  • wspieranie aspiracji edukacyjnych uczniów,
  • nagradzanie uczniów reprezęntujacych szkoły prowadzone przez Powiat Opolski na olimpiadach na etapie drugiego stopnia (okręgowych) lub konkursach na poziomie co najmniej wojewódzkim,
  • promocja Powiatu Opolskiego poprzez reprezentowanie go przez uczniów na olimpiadach i w konkursach.

Stypendia przyznawane będą absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów, którzy zdecydują się kontynuować naukę w gimnazjach prowadzonych przez Powiat Opolski przez okres do 10 miesięcy, od września do czerwca w wysokosci 80 zł. miesięcznie.
Stypendia przyznawane będą absolwentom gimnazjów, którzy zdecydują się kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Opolski przez okres do 10 miesiecy, od września do czerwca w wysokosci 120 zł. miesiecznie.

PDFUchwała Rady Powiatu Opolskiego nr XXVII/197/13 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim

PDFUchwała Rady Powiatu Opolskiego nr XXVII/198/13 z dnia 16 maja 2013 r.w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania. Wniosek