WAŻNA INFORMACJA: UWAGA! zmiana numerów rachunków bankowych - aktualny wykaz***Zasady obsługi klientów od 16.05.2022 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169 od 21.02.2022 r. porady prawne wracają do formy stacjonarnej***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

Program stypendialny dla uczniów szkół prowdzonych przez Powiat Opolski

Celem Programu,  finansowanego z budżetu Powiatu Opolskiego, wspierajacego uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Opolski jest:

  • promowanie najzdolniejszych i wybitnie uzdolnionych uczniów,
  • zachęcanie uczniów do kontynuowania nauki w szkołach prowadzonych przez Powiat Opolski
  • wspieranie aspiracji edukacyjnych uczniów,
  • nagradzanie uczniów reprezęntujacych szkoły prowadzone przez Powiat Opolski na olimpiadach na etapie drugiego stopnia (okręgowych) lub konkursach na poziomie co najmniej wojewódzkim,
  • promocja Powiatu Opolskiego poprzez reprezentowanie go przez uczniów na olimpiadach i w konkursach.

Stypendia przyznawane będą absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów, którzy zdecydują się kontynuować naukę w gimnazjach prowadzonych przez Powiat Opolski przez okres do 10 miesięcy, od września do czerwca w wysokosci 80 zł. miesięcznie.
Stypendia przyznawane będą absolwentom gimnazjów, którzy zdecydują się kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Opolski przez okres do 10 miesiecy, od września do czerwca w wysokosci 120 zł. miesiecznie.

PDFUchwała Rady Powiatu Opolskiego nr XXVII/197/13 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim

PDFUchwała Rady Powiatu Opolskiego nr XXVII/198/13 z dnia 16 maja 2013 r.w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania. Wniosek