×
×

Sprawy geodezyjne i kartograficzne online - zobacz jak to działa!

obraz1-1.jpeg

Sprawy geodezyjne i kartograficzne załatwisz bez wychodzenia z domu. Poniżej znajdziecie animację, jedną z kilku, które będziemy publikować by ułatwić korzystanie z  efektów projektu „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”, z którego efektów korzysta cały region, a którego liderem był Powiat Opolski.

W ramach tego projektu powstało Centrum Usług Wspólnych www.cuw.mapy opolskie.pl. To portal internetowy, umożliwiający dostęp do e-usług powiatowych i wojewódzkich z zakresu geodezji i kartografii dla obszaru całego województwa opolskiego.

Na tym portalu pogrupowano i utworzono e-usługi, z których mogą korzystać różne grupy odbiorców – zarówno klienci indywidualni, biura projektowe, rzeczoznawcy majątkowi, jak i wszyscy inni, którzy korzystają z map i baz danych służby geodezyjnej. Dane dotyczące np. działek ewidencyjnych, obiektów topograficznych, map tematycznych powiatów i województwa można przeglądać i wyszukiwać na zmodernizowanym geoportalu www.mapy.opolskie.pl. Przez Centrum Usług Wspólnych można np. zamówić mapy topograficzne, wypisy z rejestru gruntów lub mapę ewidencyjną, można też dokonać płatności online za zamówione materiały. Każdy klient w jednym miejscu – na swoim koncie – otrzymuje informacje na temat statusu załatwienia sprawy od różnych organów powiatowej bądź wojewódzkiej służby geodezyjnej i kartograficznej.

Projekt „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa X – Inwestycje w infrastrukturę społeczną   Działanie 10.3 E-usługi publiczne).

MP44.mp4 (24,42MB)