WAŻNA INFORMACJA: ***Zasady obsługi klientów od 23.11.2020 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad XXXV sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/187/20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łubniany zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (Nowa Schodnia).pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (Stara Schodnia).pdf

PDFPrzyjęcie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf

PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf

PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2021 r.pdf