×
×

Program dla sprawców przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu, w okresie od września 2021 r. do grudnia 2021 r. realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej. - Jeśli ktoś ma taki problem lub zna osobę, czy osoby, które powinny się zgłosić, proszę o przekazanie tej informacji, tym bardziej, że program dobiega końca, zatem jest jeszcze szansa na wyleczenie się z agresywnych zachowań - apeluje starosta Henryk Lakwa.  

Celem programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:

• Uświadomienie sprawcom czym jest przemoc;

• uzyskanie przez uczestnika świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich;

• rozpoznanie sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe;

• opracowanie planu bezpieczeństwa zapobiegającego użyciu siły i przemocy;

• nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów;

• naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie;

• naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

Kontakt w sprawie uczestnictwa bądź uzyskania szczegółowych informacji na temat programu :

</p>
        </div>
        <div class=