×
×

Najepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

den21.jpeg

Dzień Edukacji Narodowej to ważna data nie tylko dla Nauczycieli, Pedagogów, Dyrektorów szkół i placówek oświatowych. To także dzień, w którym w sposób szczególny Uczniowie, Rodzice i każdy z nas, może docenić Waszą pracę i zaangażowanie w kształcenie, wychowanie kolejnych roczników, oraz pomoc w odnajdywaniu pasji i wyborze życiowej ścieżki. 

Świat, w którym żyjemy tworzą pokolenia mające w pamięci swych wybitnych pedagogów, takich jak Wy, od których czerpały, czerpią i będą czerpać wiedzę i wzorce na dalsze życie.

Wszystkim Pracownikom oświaty jesteśmy ogromnie wdzięczni za zaangażowanie w codziennej pracy, której efekty przekładają się nie tylko na postępy i sukcesy Uczniów, ale także na rozwój szkół i placówek oświatowych w powiecie opolskim.

Niech każdy dzień przynosi Wam wiele powodów do radości i satysfakcji z pracy. Niech Wasi Uczniowie kształcąc się, realizują myśl Cycerona: "Nie wystarczy zdobywać mądrość, trzeba jeszcze z niej korzystać". 

Z wyrazami szacunku -  Starosta Opolski Henryk Lakwa,  Wicestarosta Leonarda Płoszaj wraz z Zarządem Powiatu Opolskiego