×
×

Kolejny efekt współpracy z PFRON

- Kolejna umowa między Powiatem Opolskim, a opolskim odziałem Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska podpisana. Dzięki temu gmina Chrząstowice będzie miała nowego 9-osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych, do placówek rehabilitacyjnych znajdujących się poza terenem gminy. Dojazd tam będzie łatwiejszy i bardziej komfortowy.

 

Powiat Opolski poprzez PCPR wspiera gminy ubiegające się o dotacje z PFRON pod względem formalnym. Nie tak dawno była to gmina Niemodlin, gdzie oddano do użytku windę w tamtejszym urzędzie, Dzięki temu klienci z niepełnosprawnościami będą mieli dużo łatwiejszy dostęp do wydziałów w tamtejszym magistracie. Zakup busa dla gminy Chrząstowice jest kolejnym wspieranym przez powiat projektem.

Zgodnie z umową, podpisaną wczoraj przez wicestarostę Leonardę Płoszaj i starostę Henryka Lakwę , gmina otrzyma 70% dofinansowania!

- To kolejna umowa zwiększająca dostępność osób z niepełnosprawnościami, w tym wypadku jest to zakup busa dla gminy Chrząstowice. Program jest skierowany głównie do samorządów powiatowych, które stanową istotny punkt w przyjmowaniu i weryfikacji wniosków i rozdzielaniu środków dotyczących chociażby zakupu busów czy zakładania i wyposażania warsztatów terapii zajęciowej czy innych tego rodzaju działań. Powiat opolski stanowi tu istotny element systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami - podkreślił
Łukasz Żmuda, dyrektor opolskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych