×
×

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne są pozostałościami ekosystemów w postaci niewielkich zbiorników wodnych, śródpolnych, śródleśnych oczek wodnych i torfowisk. Użytki ekologiczne są nową formą ochrony środowiska, wprowadzono je w 1991 roku. Odgrywają ważną rolę stanowią siedliska dla licznych gatunków roślin i zwierząt.  Na terenie powiatu opolskiego znajduje się 9 użytków ekologicznych.

Torfowisko Dębska Kuźnia, użytek ekolog. w  gminie Chrząstowice o powierzchni  5,19 ha. Jest  to podmokły nieużytek z interesującymi roślinami. Szczególnie ulubione miejsce bociana czarnego.

Jełowa – położony w gminie Łubniany, wyodrębniony w okolicach podmokłych łąk  na południowy – zachód od Jełowej.  Jego powierzchnia wynosi 2,85 ha. Jest to ciągnący się pas podmokłych łąk z wieloma wykształconymi zbiorowiskami  łąkowymi i szuwarowymi. Miejsce masowego występowania  kukułki szerokolistnej i kukułki krwistej.

Żurawie Bagno, użytek ekologiczny położony w gminie Niemodlin, jego powierzchnia 5,06 ha. Chroni się to roślinność oraz stanowisko żurawia .
Dzicze Bagno, położone także w gminie Niemodlin o pow. 2,75 ha. Użytek jest  środowiskiem bytowania i żerowania  wielu gatunków ptaków wodnych.

Antoniów – użytek położony koło Ozimka na terenie nadleśnictwa Krasiejów. Jego powierzchnia wynosi 1,83 ha. Chroni śródleśne bagno, jest ostoją dla zwierzyny leśnej i  ciekawych gatunków roślin, np. rosiczki okrągłolistnej, grzybienia białego i pływacza zwyczajnego.

Gęsi Staw – położony w gminie Popielów  o powierzchni 3,14 ha. Usytuowany przy wale przeciwpowodziowym na południe od Wielopola. Ochroną objęto fragment starorzecza z otwartym lustrem wody i przyległymi zabagnieniami. Występuje tu m.in. kotewka orzech wodny, grążel żółty, a świat zwierząt  reprezentują m.in. szczeżuja i zaskroniec. Użytek wkomponowany jest  w leśny krajobraz nadodrzańskich grądów.

Płaszczyzna, Wodopój, Suchy Dół położone są w gminie Turawa ochroną obejmują stanowiska naturalne śródleśnych zbiorników wodnych.