×
×

Zainwestujemy w bezpieczeństwo pieszych

213 600 zł na 9 zadań drogowych to zastrzyk, który Powiat Opolski otrzymał na zadania drogowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych, w‌ ‌obszarze bezpieczeństwa‌ ‌ruchu‌ ‌pieszych‌. Jakie zadania uzyskały dofinansowanie? 

„Rozbudowa‌ ‌przejścia‌ ‌dla‌ ‌pieszych‌ ‌w‌ ‌zakresie‌ ‌oświetlenia‌ ‌ ‌budowy‌ ‌chodnika‌ ‌w‌ ‌obrębie‌ ‌Szkoły‌ ‌Podstawowej‌ ‌w‌ ‌Karłowicach‌ ‌(ul.‌ ‌Kolejowa)‌ ‌-‌ ‌DP‌ ‌1147‌ ‌O”‌ ‌-wartość‌ ‌zadania‌ ‌z‌ ‌wniosku‌ ‌25.000,00‌ ‌zł‌ ‌‌dofinansowanie‌ ‌

20.0000‌ ‌zł‌ ‌(Gmina‌ ‌Popielów)‌ ‌

„Rozbudowa‌ ‌przejścia‌ ‌dla‌ ‌pieszych‌ ‌wraz‌ ‌z‌ ‌oświetleniem‌ ‌w‌ ‌obrębie‌ ‌

Kościoła‌ ‌w‌ ‌m.‌ ‌Łubniany‌ ‌-‌ ‌DP‌ ‌1703‌ ‌O”‌ ‌-wartość‌ ‌zadania‌ ‌z‌ ‌wniosku‌ ‌

20.000,00‌ ‌zł‌ ‌‌dofinansowanie‌‌ ‌‌16.000,00‌ ‌zł‌ ‌(Gmina‌ ‌Łubniany)‌ ‌

„Budowa‌ ‌przejścia‌ ‌dla‌ ‌pieszych‌ ‌wraz‌ ‌z‌ ‌oświetleniem‌ ‌i‌ ‌budową‌ ‌chodnika‌ ‌w‌ ‌

obrębie‌ ‌Przedszkola‌ ‌w‌ ‌m.‌ ‌Murów‌ ‌(ul.‌ ‌Lipowa)‌ ‌-‌ ‌DP‌ ‌1352‌ ‌O”‌ ‌-wartość‌ ‌

zadania‌ ‌z‌ ‌wniosku‌ ‌25.000,00‌ ‌zł‌ ‌‌dofinansowanie‌ ‌20.0000‌ ‌zł‌ ‌(Gmina‌ ‌

Murów)‌ ‌

„Rozbudowa‌ ‌przejścia‌ ‌dla‌ ‌pieszych‌ ‌wraz‌ ‌z‌ ‌oświetleniem‌ ‌w‌ ‌obrębie‌ ‌Szkoły‌ ‌

Podstawowej‌ ‌w‌ ‌m.‌ ‌Murów‌ ‌-‌ ‌DP‌ ‌1344‌ ‌O”‌ ‌-wartość‌ ‌zadania‌ ‌z‌ ‌wniosku‌ ‌

40.000,00‌ ‌zł‌ ‌‌dofinansowanie‌ ‌32.000‌ ‌zł‌ ‌(Gmina‌ ‌Murów)‌ ‌

„Rozbudowa‌ ‌przejścia‌ ‌dla‌ ‌pieszych‌ ‌wraz‌ ‌z‌ ‌oświetleniem‌ ‌i‌ ‌budową‌ ‌

chodnika‌ ‌w‌ ‌obrębie‌ ‌Szkoły‌ ‌Podstawowej‌ ‌w‌ ‌m.‌ ‌Raszowa‌ ‌-‌ ‌DP‌ ‌1712‌ ‌O”‌ ‌

-wartość‌ ‌zadania‌ ‌z‌ ‌wniosku‌ ‌31.000,00‌ ‌zł‌ ‌‌dofinansowanie‌ ‌24.800,00‌ ‌zł‌ ‌

(Gmina‌ ‌Tarnów‌ ‌Opolski)‌ ‌

„Budowa‌ ‌przejścia‌ ‌dla‌ ‌pieszych‌ ‌wraz‌ ‌z‌ ‌oświetleniem‌ ‌w‌ ‌obrębie‌ ‌dojścia‌ ‌do‌ ‌

Domu‌ ‌Dziecka‌ ‌w‌ ‌Turawie‌ ‌-‌ ‌DP‌ ‌1705‌ ‌O”‌ ‌-wartość‌ ‌zadania‌ ‌z‌ ‌wniosku‌ ‌

50.000,00‌ ‌zł‌ ‌‌dofinansowanie‌‌ ‌‌40.000,00‌ ‌zł‌ ‌(Gmina‌ ‌Turawa)‌ ‌

„Budowa‌ ‌przejścia‌ ‌dla‌ ‌pieszych‌ ‌wraz‌ ‌z‌ ‌oświetleniem‌ ‌w‌ ‌ciągu‌ ‌DP‌ ‌1770‌ ‌O‌ ‌

(ul.‌ ‌Opolska)‌ ‌w‌ ‌m.‌ ‌Węgry”‌ ‌-wartość‌ ‌zadania‌ ‌z‌ ‌wniosku‌ ‌20.000,00‌ ‌zł‌ ‌

dofinansowanie‌‌ ‌‌16.000,00‌ ‌zł‌ ‌(Gmina‌ ‌Turawa)‌ ‌

„Budowa‌ ‌przejścia‌ ‌dla‌ ‌pieszych‌ ‌wraz‌ ‌z‌ ‌oświetleniem‌ ‌w‌ ‌obrębie‌ ‌

skrzyżowania‌ ‌DP‌ ‌1344‌ ‌O‌ ‌z‌ ‌DP‌ ‌1330‌ ‌O‌ ‌w‌ ‌m.‌ ‌Zagwiździe‌ ‌-‌ ‌DP‌ ‌1344‌ ‌O”‌ ‌

-wartość‌ ‌zadania‌ ‌z‌ ‌wniosku‌ ‌25.000,00‌ ‌zł‌ ‌‌dofinansowanie‌ ‌‌20.000,00‌ ‌zł‌ ‌

(Gmina‌ ‌Murów)‌ ‌

‌„Rozbudowa‌ ‌przejścia‌ ‌dla‌ ‌pieszych‌ ‌w‌ ‌zakresie‌ ‌oświetlenia‌ ‌wraz‌ ‌z‌ ‌budową‌ ‌

chodników‌ ‌w‌ ‌obrębie‌ ‌Przedszkola‌ ‌w‌ ‌m.‌ ‌Zakrzów‌ ‌Turawski‌ ‌-‌ ‌DP‌ ‌1705‌ ‌O”‌ ‌

-wartość‌ ‌zadania‌ ‌z‌ ‌wniosku‌ ‌31.000,00‌ ‌zł‌ ‌‌dofinansowanie‌ ‌‌24.800,00‌ ‌zł‌ ‌

(Gmina‌ ‌Turawa)‌ ‌

‌Przejścia‌ ‌wg‌ ‌gmin:‌ ‌

1.Gmina‌ ‌Turawa‌ ‌–‌ ‌3,‌ ‌

2.Gmina‌ ‌Murów‌ ‌–‌ ‌3,‌ ‌

3.Gmina‌ ‌Popielów‌ ‌–‌ ‌1,‌ ‌

4.Gmina‌ ‌Łubniany‌ ‌–‌ ‌1,‌ ‌

5.Gmina‌ ‌Tarnów‌ ‌Opolski‌ ‌–‌ ‌1.‌ ‌

‌20 września w Starostwie Powiatowym w Namysłowie wojewoda opolski Sławomir Kłosowski podpisał umowy i przekazał symboliczne czeki przedstawicielom powiatów i gmin, które uzyskały dofinansowanie. W imieniu Zarządu Powiatu Opolskiego symboliczny czek odebrała Marzena Kazin, sekretarz Powiatu Opolskiego.

fotkasa.jpeg