×
×

Pomagamy ratować zabytki

- Przywróciliśmy dotacje do ratowania zabytków i w tym roku przeznaczyliśmy na ten cel 100 tys. zł - mówi starosta Henryk Lakwa. Są to dotacje  do prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. 

W ubiegłym roku pieniądze przeznaczone na ochronę zabytków zostały przesunięte do puli 1,2 mln zł wyasygnowanej przez radnych na walkę z pandemią, czyli między innymi zakup aparatury medycznej dla szpitali i środków ochronnych dla placówek medycznych, pomocy społecznej oraz instytucji i służb z tzw, pierwszej linii. 

W  tym roku przyznane zostały trzy dotacje, dla:

- Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich ul. Opolska 37, 46-061 Zimnice Wielkie, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Konserwacją obrazu św. Rocha z I poł. XIX w.” w kwocie 5.415,00 zł;

- Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach, ul. Stawowa 2, 46-046 Bierdzany, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Fumigacją – gazowanie drewnianego zabytkowego kościoła w Bierdzanach” w kwocie 27.025,00 zł;

- Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jerzego w Prószkowie, ul. Rynek 19, 46-060 Prószków, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Pracami konserwatorskimi przy polichromowanym i złoconym ołtarzu z kaplicy bocznej kościoła p.w. św. Jerzego w Prószkowie” w kwocie 67.560,00 zł.

– Chcemy przeprowadzić renowację bocznej kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej – informuje ks. Piotr Spałek proboszcz parafii w Prószkowie. -– W tej chwili zdemontowany już jest ołtarz drewniany i przekazany do konserwacji. Przy okazji odkryliśmy pod tynkiem jakieś stare freski. Nasze fundusze pochodzą głównie z ofiar wiernych ale ponieważ konserwacja jest kosztowna zabiegamy o dofinansowania z różnych innych źródeł – ze starostwa czy ministerstwa kultury. Zdarzają się także prywatni sponsorzy. Prószków ma swą bogatą historię – związana jest ona ściśle z kościołem, który wybudowano w XVII wieku i wymaga troskliwej opieki – podkreśla proboszcz.

zabyt1.jpegzabyt4.jpegzabyt5.jpeg