×
×

19 - 20. 06. 13 Konferencja "Aktywność kobiet na obszarach wiejskich szansa na poprawę jakości życia"

Barbara Kamińska członkimi Zarządu Województwa Opolskiego zaprosiła przedstawicielki samorządów, biznesu, mediów, edukacji, zdrowia, sektora pozarządowego do udziału w konferencji pn. "Aktywność kobiet na obszrach wiejskich szansą na poprawę jakości życia". List do uczestniczek konferencji wystosowała Pierwsza Dama RP Anna Komorowska, pisząc m.in. „Każdy głos w sprawie żywotnych interesów kobiet mieszkających na wsi jest wart nagłaśniania; ich życie społeczne i rodzinne ma swoją specyfikę, zależną od warunków, w jakich funkcjonują. […] Jestem przekonana, że to obecne spotkanie będzie wspaniałą okazją zarówno do promowania kreatywnych postaw kobiet, służących społeczeństwu lokalnemu i dających przykład innym swoją inspirującą postawą, jak i do wymiany cennych doświadczeń”. (cyt.: za www.umwo.opole.pl)
Dyskusję panelową poprowadziła Katarzyna Dowbor, a Dorota Stasikowska-Woźniak, trenerka i inicjatorka wielu akcji społecznych, poprowadziła warsztaty z kreowania własnego wizerunku. Uczestniczki konferencji zwiedziły także wybudowany z udziałem funduszy europejskich nowy ośrodek rekreacyjno-sportowy w Zakrzowie. Będzie to ośrodek nie tylko dla sportowców, ale także miejsce do organizacji różnorodnych imprez, w tym także targowych i wystawienniczych.