×
×

Aglomeracja w obiektywie? Zgłoś się do konkursu!

opole_fotograficzny_plakatA3_2.jpegAglomeracja Opolska informuje: 

Ogłosiliśmy kolejny konkurs, tym razem fotograficzny: „Naturalnie różnorodna Aglomeracja Opolska”, który realizowany jest w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II, umowa nr RPOP.05.01.00-16-0004/19-00  z dnia 18.08.2020 r. Do 15 września 2021 roku czekamy na zgłoszenia fotografii przedstawiających lokalne zasoby przyrodnicze i różnorodność biologiczną obszaru Aglomeracji Opolskiej oraz działania związane z ochroną przyrody. W załączeniu przesyłam także plakat reklamujący wydarzenie, Regulamin konkursu, kartę zgłoszeniową oraz poniżej link do ogłoszenia z naszej strony:

https://aglomeracja-opolska.pl/realizowane-projekty/konkurs-fotograficzny-naturalnie-roznorodna-aglomeracja-opolska-0

opole_fotograficzny_plakatA3_2.jpeg