×
×

Strzelnica w powiecie 2021

W ramach ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej konkursu ofert pn. „Strzelnica w powiecie 2021” Powiat Opolski otrzymał dofinansowanie na realizację zadania  związanego z utworzeniem wirtualnej strzelnicy z pracami przygotowawczymi oraz zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie. Koszt całego zadania wynosi 166 000,00zł. w tym kwota dofinansowania Ministerstwa Obrony Narodowej wynosi 132 800,00 zł.

Wirtualna strzelnica będzie służyć uczniom w ramach działalności dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie obronności państwa oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa. Korzystnie podziała na propagowanie strzelectwa w powiecie a wśród uczniów pozytywnie wpłynie na kształtowanie się postaw proobronnych, uatrakcyjni służbę wojskową poprzez kształtowanie właściwych nawyków i zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią. Ponadto ze strzelnicy będą mogli korzystać uczniowie Zespołu Szkół w Tułowicach (dla których organem prowadzącym jest Powiat Opolski), którzy kształcą się w oddziałach przygotowania wojskowego.

 

Tablica informacyjna STRZELNICA W POWIECIE 2021.jpeg