WAŻNA INFORMACJA: Pilne! Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Opolu będzie NIECZYNNE dla interesantów Zasady pracy Starostwa i jednostek podległych od 16.03.2020 r.***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Dotacje na wymianę kotłów c.o. 2020***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

20.06.13 Jubileusz 20 lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śrdowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Od chwili powstania WFOŚiGW przeznaczył miliard dwieście tysięcy złotych na inwestycje związane z ochroną środowiska. Pieniądze przeznaczono na dotacje oraz pożyczki udzielane firmom, samorządom oraz stowarzyszeniom. Efekty działalności opolskiego funduszu widzimy i odczuwamy w wielu miejscach. To m.in. wodociągi, kanalizacja, wały przeciwpowodziowe, bardziej czysta woda, ziemia czy powietrze. Są Państwo rzetelnym i godnym zaufania partnerem, bez którego realizacji poltyki proekologicznej Powiatu Opolskiego nie byłaby możliwa - powiedział Henryk Lakwa składając na ręce Zbigniewa Figasa Prezesa Zarządu WFOŚiGW podziekowania i gratulacje. 

WFOŚIGW w Opolu miał też swój udział w finansowaniu projektów realizowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Największy w ISPA (145,6 mln zł), Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (107,12 mln zł), Regionalnym Programie Operacyjnym (74,16 mln złotych). Głównymi beneficjentami Funduszu były w prawie 40 proc. jednostki samorządu terytorialnego, w ponad 50 proc. inne jednostki sektora finansów publicznych. 

Z okazji jubileuszu WFOŚiGW przyznał honorowe statuetki. W kategorii Pro Publico Bono - otrzymali je: ksiądz biskup Andrzej Czaja, prezydent Opola – Ryszard Zembaczyński, a także Mirosław Wójciak - dyrektor Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych w Kup, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Małgorzata Krywko-Trznadel, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Klisinie.

W kategorii Gminna Spółka Komunalna wyróżnienia otrzymali: Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzegu, Miejski zakład Energetyki Cieplnej w Kędzierzyn-Koźlu oraz Zakład Energetyki Cieplnej w Namysłowie. W kategorii firma wyróżnienia przyznano: Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Szpitali Neuropsychiatrycznych im. św. Jadwigi w Opolu oraz Niepublicznemu ZOZ „Zdrowa Rodzina” w Opolu.

W kategorii Organizacja Pozarządowa wyróżnienie otrzymało Publiczne Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich (Małgorzata Piechaczek i Irena Kaliciak) oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Opolskiego.

W kategorii Samorząd Terytorialny wyróżniono gminy: Bierawę, Branice i Łubniany.

Marszałek województwa opolskiego przyznał Honorową Odznakę „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” długoletnim pracownikom Funduszu: Bogusławie Lipińskiej i Arnoldowi Donitzy