×
×

Drogowy plac budowy, czyli...

zimnic2.jpegzimnice1.jpeg

- Trwa przebudowa drogi w Zimnicach Małych. Równolegle prowadzimy przebudowę w Goszczowicach, która jest praktycznie na ukończeniu – mówi starosta Henryk Lakwa. - W Zimnicach budujemy chodnik przy drodze powiatowej, która prowadzi do skrzyżowania z drogą wojewódzką i drogą krajową. Na tym skrzyżowaniu w niedalekiej przyszłości ma powstać rondo – dodaje starosta. Nie są to jedyne inwestycje drogowe zaplanowane na ten rok. 

Budowa chodnika wiąże się z dość szerokim zakresem prac i w przypadku Zimnic konieczna też jest przebudowa kolidującej sieci teletechnicznej, trzeba wykonać odwodnienie drogi, zjazdy. Lista robót jest długa. Zakończenie inwestycji jest planowane na koniec lipca. 

- Na inwestycje w Zimnicach Małych i Goszczowicach, gdzie również budujemy chodnik, który prowadzi do nowego przystanku kolejowego, pozyskaliśmy 50 procent dofinansowania z rządowego programu – informuje Henryk Lakwa.  Inwestycja w Zimnicach kosztuje po przetargu – prawie 640 tys. zł, w Goszczowicach – ok. 580 tys. zł. 

- Co roku inwestujemy w drogi i w dokumentację na kolejne remonty, współpracujemy z wójtami i burmistrzami naszych gmin przy tworzeniu planów inwestycji drogowych na kilka lat do przodu,  gminy partycypują w kosztach inwestycji. Wkrótce będzie tworzony plan inwestycji drogowych na kolejne lata – przypomina starosta. - Zdaję sobie sprawę, że każdy nasz remont czy przebudowa wywołuje pytania o kolejne. Jednocześnie przypominam, że sieć dróg powiatowych, które musimy utrzymywać i remontować liczy łącznie 540 km, czyli dla zobrazowania, tyle co z Opola nad Bałtyk. Nie jesteśmy w stanie w krótkim czasie zaspokoić wszystkich oczekiwań. Żaden powiatowy budżet by tego nie udźwignął. Co roku remontujemy kolejne odcinki, adekwatnie do możliwości budżetu, w którym musi wystarczyć również na inne realizowane przez powiaty zadania. Jestem świeżo po absolutorium za 2020 rok, w którym – dla przykładu – w wydatkach inwestycyjnych najwięcej przeznaczyliśmy na drogi.

 

Rok 2021 to również przebudowa drogi w Domecku, remont odcinka w Masowie oraz budowę kładki pieszo–rowerowej w Turawie - wylicza Henryk Lakwa.

Przygotowuje się również opracowanie dokumentacji między innymi na:

  • rozbudowę ul. Wolności w Popielowie,
  • przebudowę odcinka w Krasiejowie,
  • przebudowę odcinka drogi powiatowej Chrząstowicach,
  • remont odcinka Szydłowiec Śląski – Magnuszowice,
  • rozbudowę mostu w Węgrach i w Turawie.