×
×

Dotacje na renowację zabytków w 2021 r. przyznane!

Rada Powiatu Opolskiego podczas sesji w dniu 17 czerwca 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXXII/230/21 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego w roku 2021.

Dotację celową w roku budżetowym 2021 przyznano: 

1) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich ul. Opolska 37, 46-061 Zimnice Wielkie, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Konserwacją obrazu św. Rocha z I poł. XIX w.” w kwocie 5.415,00 zł;
2) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach, ul. Stawowa 2, 46-046 Bierdzany, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z  „Fumigacją  –  gazowanie drewnianego zabytkowego  kościoła  w Bierdzanach”  w  kwocie 27.025,00 zł;
3) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jerzego w Prószkowie, ul. Rynek 19, 46-060 Prószków, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Pracami konserwatorskimi  przy  polichromowanym  i  złoconym ołtarzu  z  kaplicy bocznej kościoła p.w. św. Jerzego w Prószkowie” w kwocie 67.560,00 zł.