WAŻNA INFORMACJA: ***Zasady obsługi klientów od 23.11.2020 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

Dokumenty do pobrania z Wydziału Komunikacji

Szanowni Państwo Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu obsługuje mieszkańców miast i gmin: Prószków, Tułowice, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Turawa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Dąbrowa, Łubniany, Murów, Chrząstowice, Tarnów Opolski

 

PDFInformacja dla wlaścicieli pojazdow usuniętych z drogi w 2021 roku.pdf

PDFInformacja dla wlaścicieli pojazdow usuniętych z drogi w 2020 roku.pdf

PDFUchwała nr XXV/173/20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

PDFUchwała nr XIV/92/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

PDFUchwała nr XLIV/308/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

PDFUchwała nr XXXIII/237/17/ Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12.10.17 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

PDFUchwała nr XXIII/145/16/ Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29.11.2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu


Zgodnie z § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.  z 2016 poz. 231) wniosek o wydanie prawa jazdy może być złożony w postaci elektronicznej.

W przypadku Starostwa Powiatowego w Opolu wnioski elektroniczne należy składać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, na której należy założyć konto.

Wniosek wypełniany jest bezpośrednio na platformie PWPW. Do wniosku należy dołączyć elektroniczne kopie dokumentów (skany) wymienionych w karcie usługi DOCWydanie prawa jazdy.doc.

Przed wysłaniem wniosek należy podpisać:

1)    potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub

2)    bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego  

        kwalifikowanego certyfikatu.

WAŻNE!

Osoba, która wniosek elektroniczny poprzez platformę, odbiera prawo jazdy osobiście w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29 po wcześniejszej rezerwacji terminuNie ma możliwości odbioru prawa jazdy przez pełnomocnika.

Osoba odbierająca prawo jazdy zobowiązana jest dostarczyć:

  1. oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem- jeżeli były wymagane,
  2. oryginały zgód (osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna, osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna)  - jeżeli są wymagane.

 


REJESTRACJA POJAZDU

Czasowa rejestracja pojazdu
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCXRejestracja czasowa pojazdu - tryb rozpatrywania sprawy.docx
PDFWniosek o rejestrację czasową, rejestrację pojazdu 07-12-2020.pdf

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCCzasowe wycofanie pojazdu z ruchu - tryb rozpatrywania sprawy.doc
PDFWniosek o czasowe wycofanie 08.2020.pdf

Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCXDokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem - tryb rozpatrywania sprawy.docx
PDFWniosek inne czynności.pdf

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (hak, L, VAT, Taxi)
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCXDokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (HAK, L, VAT, TAXI) - tryb rozpatrywania sprawy.docx
PDFWniosek inne czynności.pdf

Dokonanie lub wykreślenie wpisu o zastawie rejestrowym
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCXDokonanie lub wykreślenie wpisu o zastawie rejestrowym - tryb rozpatrywania sprawy.docx
PDFWniosek inne czynności.pdf

Dopisanie lub wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCXDopisanie lub wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym - tryb rozpatrywania sprawy.docx
PDFWniosek inne czynności.pdf

Rejestracja/przerejestrowanie używanego pojazdu
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCXRejestracja-przerejestrowanie używanego pojazdu zarejestrowanego w kraju - tryb rozpatrywania sprawy.docx
PDFWzór prawidłowo wypełnionego wniosku - przerejestrowanie używanego pojazdu.pdf
PDFWniosek o rejestrację czasową, rejestrację pojazdu 07-12-2020.pdf

Rejestracja nowego pojazdu
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCXPierwsza rejestracja pojazdu fabrycznie nowego - tryb rozpatrywania sprawy.docx
PDFWzór prawidłowo wypełnionego wniosku - I rejestracja fabrycznie nowego pojazdu.pdf
PDFWniosek o rejestrację czasową, rejestrację pojazdu 07-12-2020.pdf


Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCOświadczenie dot. rejestracji warunkowej pojazdu.doc
DOCXRejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy - tryb rozpatrywania sprawy.docx
PDFWzór prawidłowo wypełnionego wniosku - rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy.pdf
PDFWniosek o rejestrację czasową, rejestrację pojazdu 07-12-2020.pdf


Rejestracja pojazdu zabytkowego
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCXRejestracja pojazdu zabytkowego - tryb rozpatrywania sprawy.docx
PDFWniosek o rejestrację czasową, rejestrację pojazdu 07-12-2020.pdf


Profesjonalna rejestracja pojazdów (zielone tablice)
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCProfesjonalna rejestracja pojazdów - tryb rozpatrywania sprawy.doc
PDFwniosek o profesjonalną rejestrację pojazdu.pdf
PDFProfesjonalna rejestracja pojazdów- oświadczenie.pdf


Wydanie dodatkowej (trzeciej) tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCXWydanie dodatkowej (trzeciej) tablicy rejestracyjnej do oznaczania bagażnika - tryb rozpatrywania sprawy.docx
PDFWniosek inne czynności.pdf
DOCOświadczenie - dot. działania za zgodą większości współwłaścicieli - zawiadomienie.doc

Wydanie wtórnika karty pojazdu
DOCOświadczenie.doc
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCXWydanie wtórnika karty pojazdu - tryb rozpatrywania sprawy.docx
PDFWniosek inne czynności.pdf

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej (na szybę)
DOCOświadczenie.doc
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCXWydanie wtórnika nalepki kontrolnej (na szybę) - tryb rozpatrywania sprawy.docx
PDFWniosek inne czynności.pdf

Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej w związku z jej utratą lub zniszczeniem
DOCOświadczenie dot. utraty tablic i dowodu rejestr..doc
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCXWydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej w związku z jej utratą lub zniszczeniem - tryb rozpatrywania sprawy.docx
PDFWniosek inne czynności.pdf
DOCOświadczenie - dot. działania za zgodą większości współwłaścicieli - zawiadomienie.doc

Wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych
DOCOświadczenie.doc
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCXWydanie wtórnika znaków legalizacyjnych - tryb rozpatrywania sprawy.docx
PDFWniosek inne czynności.pdf


Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym
DOCOświadczenie.doc
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCXWydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub utraconej karcie pojazdu - tryb rozpatrywania sprawy.docx
PDFWniosek inne czynności.pdf

Wydanie zgody na nadanie numeru nadwozia/podwozia lub ramy
DOCOświadczenie.doc
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCXWydanie zgody na nadanie numeru nadwoziapodwozia lub ramy - tryb rozpatrywania sprawy.docx
PDFWniosek o nadanie cechy identyfikacyjnej pojazdu.pdf

Wydanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCXWydanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej - tryb rozpatrywania sprawy.docx
DOCWniosek.doc

Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wymiana wtórnika dowodu rejestracyjnego
DOCOświadczenie dot. utraty tablic i dowodu rejestr..doc
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCXWymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego - tryb rozpatrywania sprawy.docx
PDFWniosek inne czynności.pdf

Wyrejestrowanie pojazdu
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCXWyrejestrowanie pojazdu - tryb rozpatrywania sprawy.docx
PDFWzór prawidłowo wypełnionego wniosku - wyrejestrowanie (demontaż) pojazdu.pdf
PDFWniosek o wyrejestrowanie pojazdu, zawiadomienie o zbyciu, nabyciu 07-12-2020.pdf


Zawiadomienie o nabyciu pojazdu
PDFWniosek o wyrejestrowanie pojazdu, zawiadomienie o zbyciu, nabyciu 07-12-2020.pdf
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCXZawiadomienie o nabyciu pojazdu - tryb rozpatrywania sprawy.docx
 

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
PDFWzór prawidłowo wypełnionego wniosku - zbycie pojazdu.pdf
PDFWniosek o wyrejestrowanie pojazdu, zawiadomienie o zbyciu, nabyciu 07-12-2020.pdf
DOCOświadczenie - dot. działania za zgodą większości współwłaścicieli - zawiadomienie.doc
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCZawiadomienie o zbyciu - tryb rozpatrywania sprawy.doc


Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCXZgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe - tryb rozpatrywania sprawy.docx
PDFZawiadomienie- zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe.pdf

Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCXOdbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) - tryb rospatrywania sprawy.docx
PDFWniosek inne czynności.pdf

 

PRAWO JAZDY

DOCXMiędzynarodowe prawo jazdy - tryb rozpatrywania sprawy.docx
DOCXWydanie prawa jazdy - tryb rozpatrywania sprawy.docx
DOCXWydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) - tryb rozpatrywania sprawy.docx
DOCXWydanie wtórnika prawa jazdy, zmiana danych tryb rozpatrywania sprawy.docx
DOCXWydanie zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym - tryb rozpatrywania sprawy.docx

 

TRANSPORT

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCXWniosek.docx
DOCZałącznik - wykaz pojazdów.doc
DOCXZałączniki - oświadczenia .docx

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCWniosek.doc
DOCZałączniki do wniosku .doc


Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy 
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCWniosek.doc
DOCZałącznik - oświadczenie.doc
DOCZałącznik - wykaz pojazdów.doc

 

Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy - zgłoszenie zmiany danych
DOCOświadczenie.doc
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCWniosek.doc
DOCWykaz pojazdów.doc


Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCWniosek.doc

Zezwolenie kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCWniosek.doc


Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCWniosek.doc


Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCWniosek.doc


Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCXWniosek.docx
DOCZałącznik - wykaz pojazdów.doc
DOCXZałączniki - oświadczenia.docx


Wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCWniosek.doc
DOCZałącznik - wykaz pojazdów.doc
 

Zmiana osoby zarzadzajacej transportem
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCWniosek.doc
DOCXZałączniki - oświadczenia.docx
 

Komunikat w sprawie możliwości sprawdzenia danych w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Transportu Drogowego (KREPTD)

 

INSTRUKTORZY I WYKŁADOWCY

Wpisanie instruktora do ewidencji instruktorów 
DOCOświadczenie.doc
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
PDFWniosek.pdf
DOCInformacja o zaistniałych zmianach.doc


Wpisanie wykładowców do ewidencji wykładowców
DOCOświadczenie.doc
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
PDFWniosek.pdf
DOCInformacja o zaistniałych zmianach.doc


OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

Wpisanie przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
PDFWniosek.pdf
DOCZgłoszenie zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK (2).doc