×
×

Dokumenty do pobrania z Wydziału Komunikacji

Szanowni Państwo Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu obsługuje mieszkańców miast i gmin: Prószków, Tułowice, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Turawa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Dąbrowa, Łubniany, Murów, Chrząstowice, Tarnów Opolski


Ważny KOMUNIKAT

Od 1 lipca 2023 r. koniec stanu zagrożenia epidemicznego

W Dzienniku Urzędowym nr 1118 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 14 czerwca 2023 r. o odwołaniu na obszarze naszego kraju stanu zagrożenia epidemicznego.

W związku z powyższym zwracamy uwagę na konieczność zachowania terminu w sprawach urzędowych dotyczących właścicieli pojazdów i kierowców.

W terminie 30 dniowym należy dokonać zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu lub zarejestrowania pojazdu sprowadzonego.

W przypadku gdy ważność:

1) prawa jazdy,

2) pozwolenia na kierowanie tramwajem,

3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

4) świadectwa kierowcy,

5) legitymacji instruktora nauki jazdy,

6) legitymacji egzaminatora,

7) zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),

8) uprawnień do kierowania pojazdami,

9) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

- upłynęła w czasie trwania zagrożenia epidemicznego ważność w/w dokumentów kończy się  29 sierpnia 2023 r.


PDFInformacja dla wlaścicieli pojazdow usuniętych z drogi w 2023 roku.pdf (115,13KB)

PDFInformacja dla wlaścicieli pojazdow usuniętych z drogi w 2022 roku.pdf (51,99KB)

PDFInformacja dla wlaścicieli pojazdow usuniętych z drogi w 2021 roku.pdf (589,40KB)

PDFInformacja dla wlaścicieli pojazdow usuniętych z drogi w 2020 roku.pdf (227,12KB)

PDFUchwała nr XLIX/328/22 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (2,04MB)

PDFUchwała nr XXXV/249/21 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (2,04MB)

PDFUchwała nr XXV/173/20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (1,56MB)

PDFUchwała nr XIV/92/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (206,89KB)

PDFUchwała nr XLIV/308/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (210,26KB)

PDFUchwała nr XXXIII/237/17/ Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12.10.17 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (209,81KB)

PDFUchwała nr XXIII/145/16/ Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29.11.2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (1,53MB)


Zgodnie z § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.  z 2016 poz. 231) wniosek o wydanie prawa jazdy może być złożony w postaci elektronicznej.

W przypadku Starostwa Powiatowego w Opolu wnioski elektroniczne należy składać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, na której należy założyć konto.

Wniosek wypełniany jest bezpośrednio na platformie PWPW. Do wniosku należy dołączyć elektroniczne kopie dokumentów (skany) wymienionych w karcie usługi DOCXWydanie prawa jazdy - tryb rozpatrywania sprawy.docx (22,52KB).

Przed wysłaniem wniosek należy podpisać:

1)    potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub

2)    bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego  

        kwalifikowanego certyfikatu.

WAŻNE!

Osoba, która wniosek elektroniczny poprzez platformę, odbiera prawo jazdy osobiście w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29 po wcześniejszej rezerwacji terminuNie ma możliwości odbioru prawa jazdy przez pełnomocnika.

Osoba odbierająca prawo jazdy zobowiązana jest dostarczyć:

  1. oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem- jeżeli były wymagane,
  2. oryginały zgód (osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna, osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna)  - jeżeli są wymagane.

 


REJESTRACJA POJAZDU

Czasowa rejestracja pojazdu
DOCPełnomocnictwo.doc (28,00KB)
DOCXRejestracja czasowa pojazdu - tryb rozpatrywania sprawy.docx (23,81KB)
DOCWniosek o czasową rejestrację pojazdu od 4.09.2022.doc (36,00KB)

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
DOCPełnomocnictwo.doc (28,00KB)
DOCXCzasowe wycofanie z ruchu pojazdu - tryb rozpatrywania sprawy.docx (21,25KB)
PDFWniosek o czasowe wycofanie 02.2022.pdf (372,59KB)

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (hak, L, VAT, Taxi, GAZ)
DOCPełnomocnictwo.doc (28,00KB)
DOCXDokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym HAK L VAT TAXI GAZ - tryb rozpatrywania sprawy.docx (18,94KB)
DOCZawiadomienie o dokonaniu zmiany w dowodzie rejestracyjnym - od.04.09.2022.doc (36,00KB)

Dokonanie lub wykreślenie wpisu o zastawie rejestrowym
DOCPełnomocnictwo.doc (28,00KB)
DOCXDokonanie lub wykreślenie wpisu o zastawie rejestrowym - tryb rozpatrywania sprawy.docx (19,22KB)
PDFWniosek inne czynności.pdf (453,99KB)

Dopisanie lub wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym
DOCPełnomocnictwo.doc (28,00KB)
DOCXDopisanie lub wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym - tryb rozpatrywania sprawy.docx (20,45KB)
DOCZawiadomienie o dokonaniu zmiany w dowodzie rejestracyjnym - od.04.09.2022.doc (36,00KB)

Profesjonalna rejestracja pojazdów (zielone tablice)
DOCPełnomocnictwo.doc (28,00KB)
DOCProfesjonalna rejestracja pojazdów - tryb rozpatrywania sprawy.doc (53,50KB)
PDFProfesjonalna rejestracja pojazdów- oświadczenie.pdf (51,90KB)
PDFwniosek o profesjonalną rejestrację pojazdu.pdf (79,52KB)


Rejestracja/przerejestrowanie używanego pojazdu
DOCPełnomocnictwo.doc (28,00KB)
DOCXRejestracja przerejestrowanie używanego pojazdu - tryb rozpatrywania sprawy.docx (22,79KB)
DOCWniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu lub zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu-od 4.09.2022.doc (36,00KB)

Rejestracja nowego pojazdu
DOCPełnomocnictwo.doc (28,00KB)
DOCXPierwsza rejestracja pojazdu fabrycznie nowego - tryb rozpatrywania sprawy.docx (23,50KB)
DOCWniosek o czasową rejestrację pojazdu od 4.09.2022.doc (36,00KB)


Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
DOCPełnomocnictwo.doc (28,00KB)
DOCOświadczenie dot. rejestracji warunkowej pojazdu.doc (24,50KB)
DOCXRejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy - tryb rozpatrywania sprawy.docx (24,52KB)
DOCWniosek o czasową rejestrację pojazdu od 4.09.2022.doc (36,00KB)

Rejestracja pojazdu zabytkowego
DOCPełnomocnictwo.doc (28,00KB)
DOCXRejestracja pojazdu zabytkowego - tryb rozpatrywania sprawy.docx (23,39KB)
DOCWniosek o czasową rejestrację pojazdu od 4.09.2022.doc (36,00KB)


Wydanie dodatkowej (trzeciej) tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
DOCPełnomocnictwo.doc (28,00KB)
DOCXWydanie dodatkowej trzeciej tablicy rejestracyjnej do oznaczania bagażnika - tryb rozpatrywania sprawy.docx (20,47KB)
DOCWniosek o wydanie dodatkowej tablicy do oznaczania bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną dla pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 4.09.2022 (41,50KB)
DOCOświadczenie - dot. działania za zgodą większości współwłaścicieli - zawiadomienie.doc (28,50KB)


Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej w związku z jej utratą lub zniszczeniem
DOCOświadczenie dot. utraty tablic i dowodu rejestr..doc (26,00KB)
DOCPełnomocnictwo.doc (28,00KB)
DOCXWydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej w związku z jej utratą lub zniszczeniem - tryb rozpatrywania sprawy.docx (21,38KB)
DOCWniosek o wydanie wtórnika wtórnika tablicy rejestracyjnej od 04.09.2022.doc (32,50KB)
DOCOświadczenie - dot. działania za zgodą większości współwłaścicieli - zawiadomienie.doc (28,50KB)

Wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych
DOCOświadczenie.doc (21,50KB)
DOCPełnomocnictwo.doc (28,00KB)
DOCXWydanie wtórnika znaków legalizacyjnych - tryb rozpatrywania sprawy.docx (19,25KB)
PDFWniosek inne czynności.pdf (453,99KB)


Wydanie zgody na nadanie numeru nadwozia/podwozia lub ramy
DOCOświadczenie.doc (24,50KB)
DOCPełnomocnictwo.doc (28,00KB)
DOCXWydanie zgody na nadanie numeru nadwozia podwozia lub ramy - tryb rozpatrywania sprawy.docx (20,59KB)
PDFWniosek o nadanie cechy identyfikacyjnej pojazdu.pdf (153,81KB)

Wydanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej
DOCPełnomocnictwo.doc (28,00KB)
DOCXWydanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej - tryb rozpatrywania sprawy.docx (19,16KB)
DOCWniosek.doc (26,50KB)

Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
DOCOświadczenie dot. utraty tablic i dowodu rejestr..doc (26,00KB)
DOCPełnomocnictwo.doc (28,00KB)
DOCXWymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy kolejnych badań technicznych wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego - tryb rozpatrywania sprawy.docx (19,55KB)
DOCWniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego lub wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego od 04.09.2022.doc (32,50KB)

Wyrejestrowanie pojazdu
DOCPełnomocnictwo.doc (28,00KB)
DOCXWyrejestrowanie pojazdu - tryb rozpatrywania sprawy.docx (21,10KB)
DOCWniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu lub zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu-od 4.09.2022.doc (37,00KB)


Zawiadomienie o nabyciu pojazdu
DOCWniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu lub zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu-od 4.09.2022.doc (37,00KB)
DOCPełnomocnictwo.doc (28,00KB)
DOCXZawiadomienie o nabyciu pojazdu - tryb rozpatrywania sprawy.docx (18,06KB)
 

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
DOCWniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu lub zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu-od 4.09.2022.doc (37,00KB)
DOCOświadczenie - dot. działania za zgodą większości współwłaścicieli - zawiadomienie.doc (28,50KB)
DOCPełnomocnictwo.doc (28,00KB)
DOCZawiadomienie o zbyciu - tryb rozpatrywania sprawy.doc (49,00KB)


Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe
DOCPełnomocnictwo.doc (28,00KB)
DOCXZgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe - tryb rozpatrywania sprawy.docx (20,24KB)
PDFZawiadomienie- zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe.pdf (266,64KB)

Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
DOCPełnomocnictwo.doc (28,00KB)
DOCXOdbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego pozwolenia czasowego - tryb rozpatrywania sprawy.docx (18,96KB)
PDFWniosek inne czynności.pdf (453,99KB)

 

PRAWO JAZDY

DOCXMiędzynarodowe prawo jazdy - tryb rozpatrywania sprawy.docx (19,13KB)
DOCXWydanie prawa jazdy - tryb rozpatrywania sprawy.docx (22,52KB)
DOCXWydanie Profilu Kandydata na Kierowcę PKK - tryb rozpatrywania sprawy.docx (20,60KB)
PDFOświadczenie rodzica opiekuna o wyrażeniu zgody o ubieganie się przez dziecko podopiecznego o prawo jazdy.pdf (102,64KB)
DOCXWydanie wtórnika prawa jazdy zmiana danych tryb rozpatrywania sprawy.docx (21,31KB)
DOCXWydanie zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym - tryb rozpatrywania sprawy.docx (18,17KB)
DOCXWydanie karty kwalifikacji kierowcy - tryb rozpatrywania sprawy.docx (20,93KB)

TRANSPORT

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym
DOCPełnomocnictwo.doc (25,50KB)
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc (61,50KB)
DOCXWniosek.docx (34,17KB)
DOCZałącznik - wykaz pojazdów.DOC (36,00KB)
DOCZałącznik - oświadczenia.DOC (28,09KB)

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
DOCPełnomocnictwo.doc (25,50KB)
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc (38,50KB)
DOCWniosek.doc (44,00KB)
DOCZałączniki do wniosku .doc (36,50KB)


Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy 
DOCPełnomocnictwo.doc (25,50KB)
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc (34,00KB)
DOCWniosek.doc (49,00KB)
DOCZałącznik - oświadczenie.doc (31,50KB)
DOCZałącznik - wykaz pojazdów.doc (36,00KB)

 

Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy - zgłoszenie zmiany danych
DOCZałącznik - oświadczenie.doc (31,50KB)
DOCPełnomocnictwo.doc (25,50KB)
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc (34,50KB)
DOCWniosek.doc (35,00KB)
DOCWykaz pojazdów.doc (36,50KB)


Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego
DOCPełnomocnictwo.doc (25,50KB)
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc (33,50KB)
DOCWniosek.doc (40,00KB)

Zezwolenie kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego
DOCPełnomocnictwo.doc (25,50KB)
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc (36,00KB)
DOCWniosek.doc (35,00KB)


Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
DOCPełnomocnictwo.doc (25,50KB)
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc (37,00KB)
DOCWniosek.doc (49,50KB)


Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
DOCPełnomocnictwo.doc (25,50KB)
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc (37,50KB)
DOCWniosek.doc (49,50KB)


Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
DOCPełnomocnictwo.doc (25,50KB)
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc (57,56KB)
DOCXWniosek.docx (35,74KB)
DOCZałącznik - wykaz pojazdów.doc (38,00KB)
DOCXZałączniki - oświadczenia.docx (35,08KB)


Wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy
DOCPełnomocnictwo.doc (25,50KB)
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc (37,50KB)
DOCWniosek.doc (44,00KB)
DOCZałącznik - wykaz pojazdów.doc (36,50KB)
 

Zmiana osoby zarzadzajacej transportem
DOCPełnomocnictwo.doc (25,50KB)
DOCWniosek.doc (41,50KB)
DOCXZałączniki - oświadczenia.docx (33,63KB)
 

Komunikat w sprawie możliwości sprawdzenia danych w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Transportu Drogowego (KREPTD)

 

INSTRUKTORZY I WYKŁADOWCY

Wpisanie instruktora do ewidencji instruktorów 
DOCOświadczenie.doc (26,50KB)
DOCPełnomocnictwo.doc (25,50KB)
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc (41,29KB)
PDFWniosek.pdf (85,66KB)
DOCInformacja o zaistniałych zmianach.doc (26,00KB)


Wpisanie wykładowców do ewidencji wykładowców
DOCOświadczenie.doc (26,00KB)
DOCPełnomocnictwo.doc (25,50KB)
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc (34,82KB)
PDFWniosek.pdf (85,66KB)
DOCInformacja o zaistniałych zmianach.doc (26,00KB)


OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

Wpisanie przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
DOCPełnomocnictwo.doc (25,50KB)
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc (34,00KB)
PDFWniosek.pdf (90,24KB)
DOCZgłoszenie zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK (2).doc (26,00KB)
 

IMPREZY NA DROGACH

DOCPlan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy (32,00KB)
DOCOświadczenie organizatora imprezy (26,00KB)