WAŻNA INFORMACJA: PILNE! Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 775415169***Patronaty Starosty Opolskiego zawieszone do odwołania z powodu przesunięcia środków w budżecie na walkę z koronawirusem***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

Dokumenty do pobrania z Wydziału Komunikacji

Szanowni Państwo Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu obsługuje mieszkańców miast i gmin: Prószków, Tułowice, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Turawa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Dąbrowa, Łubniany, Murów, Chrząstowice, Tarnów Opolski

 

PDFinformacja dla wlaścicieli pojazdow usuniętych z drogi w 2020-roku.pdf

PDFUchwała nr XIV/92/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

PDFUchwała nr XLIV/308/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

PDFUchwała nr XXXIII/237/17/ Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12.10.17 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

PDFUchwała nr XXIII/145/16/ Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29.11.2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu


Zgodnie z § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.  z 2016 poz. 231) wniosek o wydanie prawa jazdy może być złożony w postaci elektronicznej.

W przypadku Starostwa Powiatowego w Opolu wnioski elektroniczne należy składać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, na której należy założyć konto.

Wniosek wypełniany jest bezpośrednio na platformie PWPW. Do wniosku należy dołączyć elektroniczne kopie dokumentów (skany) wymienionych w karcie usługi DOCWydanie prawa jazdy.doc.

Przed wysłaniem wniosek należy podpisać:

1)    potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub

2)    bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego  

        kwalifikowanego certyfikatu.

WAŻNE!

Osoba, która wniosek elektroniczny poprzez platformę, odbiera prawo jazdy osobiście w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29 po wcześniejszej rezerwacji terminuNie ma możliwości odbioru prawa jazdy przez pełnomocnika.

Osoba odbierająca prawo jazdy zobowiązana jest dostarczyć:

  1. oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem- jeżeli były wymagane,
  2. oryginały zgód (osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna, osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna)  - jeżeli są wymagane.

 


REJESTRACJA POJAZDU

Czasowa rejestracja pojazdu
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
PDFWniosek o rejestrację od 01.01.2020.pdf


Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
PDFWniosek o rejestrację od 01.01.2020.pdf
 

Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCZawiadomienie.doc

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (hak, L, VAT, Taxi)
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCZawiadomienie.doc

Dokonanie lub wykreślenie wpisu o zastawie rejestrowym
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCWniosek o dokonanie zastawu rejestrowego.doc
DOCWniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego.doc

Dopisanie lub wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCZawiadomienie.doc

Rejestracja/przerejestrowanie używanego pojazdu
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
PDFWniosek o rejestrację od 01.01.2020.pdf


Rejestracja nowego pojazdu
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
PDFWniosek o rejestrację od 01.01.2020.pdf


Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
DOCOświadczenie dot. rejstracji warunkowej.doc
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
PDFWniosek o rejestrację od 01.01.2020.pdf


Rejestracja pojazdu zabytkowego
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
PDFWniosek o rejestrację od 01.01.2020.pdf
 

Profesjonalna rejestracja pojazdów (zielone tablice)

DOCProfesjonalna rejestracja pojazdów - tryb rozpatrywania sprawy.doc
PDFwniosek o profesjonalną rejestrację pojazdu.pdf
PDFProfesjonalna rejestracja pojazdów- oświadczenie.pdf
DOCpelnomocnictwo.doc


Wydanie dodatkowej (trzeciej) tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika

DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
PDFWniosek o rejestrację od 01.01.2020.pdf
DOCOświadczenie - dot. działania za zgodą większości współwłaścicieli - zawiadomienie.doc


Wydanie wtórnika karty pojazdu
DOCOświadczenie.doc
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCWniosek.doc

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej (na szybę)
DOCOświadczenie.doc
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCtryb-rozpatrywania-sprawy.doc
DOCWniosek.doc

Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej w związku z jej utratą lub zniszczeniem
DOCOświadczenie.doc
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCWniosek.doc
DOCOświadczenie - dot. działania za zgodą większości współwłaścicieli - zawiadomienie.doc


Wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych
DOCOświadczenie.doc
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
PDFWniosek o wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych.pdf

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym
DOCOświadczenie.doc
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCWniosek.doc

Wydanie zgody na nadanie numeru nadwozia/podwozia lub ramy
DOCOświadczenie.doc
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCWniosek.doc

Wydanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCWniosek.doc

Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wymiana wtórnika dowodu rejestracyjnego
DOCOświadczenie dotyczące utraty dowodu rejestracyjnego.doc
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCtryb-rozpatrywania-sprawy.doc
DOCWniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.doc
DOCWniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu braku miejsca na kolejne wpisy.doc

Wyrejestrowanie pojazdu
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
PDFWniosek o wyrejestrowanie pojazdu od 01.01.2020.pdf


Zawiadomienie o nabyciu pojazdu
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCPełnomocnictwo.doc
PDFZawiadomienie o nabyciu pojazdu od 01.01.2020.pdf
 


Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCOświadczenie - dot. działania za zgodą większości współwłaścicieli - zawiadomienie.doc
DOCPełnomocnictwo.doc
PDFZawiadomienie o zbyciu pojazdu od 01.01.2020.pdf


Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCZawiadomienie.doc

Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCWniosek.doc

 

PRAWO JAZDY

DOCMiędzynarodowe prawo jazdy - tryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCWydanie prawa jazdy.doc
DOCWydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).doc
DOCWydanie wtórnika prawa jazdy, zmiana danych zawartych w prawie jazdy.doc

 

TRANSPORT

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCXWniosek.docx
DOCZałącznik - wykaz pojazdów.doc
DOCXZałączniki - oświadczenia .docx

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCWniosek.doc
DOCZałączniki do wniosku .doc

Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy 
DOCWniosek.doc
DOCZałącznik do wniosku - wykaz pojazdów.doc
DOCZałącznik do wniosku - oświadczenie.doc
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc

Zezwolenie kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCWniosek.doc

Zezwolenie kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCWniosek.doc

Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCWniosek.doc

Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
DOCWniosek.doc

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
DOCXWniosek.docx
DOCZałącznik - wykaz pojazdów.doc
DOCXZałączniki do wniosku - oświadczenia.docx
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
 

INSTRUKTORZY I WYKŁADOWCY

Wpisanie instruktora do ewidencji instruktorów 
DOCOświadczenie.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
PDFWniosek.pdf

Wpisanie wykładowców do ewidencji wykładowców
DOCOświadczenie.doc
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
PDFWniosek.pdf


OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

Wpisanie przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
DOCTryb rozpatrywania sprawy.doc
PDFWniosek.pdf
DOCZgłoszenie zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców