×
×

Przypominamy: nabór na dotacje do ratowanie zabytków dobiega końca

zabytek.jpeg

4 czerwca kończy się nabór wniosków na dotacje z budżetu powiatu do prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Przypomnijmy, że ochrona zabytków jest jednym z zadań samorządu powiatowego, a o dotacje może się ubiegać - jak czytamy w ogłoszeniu o naborze - "każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku,  a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu, albo stosunku zobowiązaniowego (…)”.

- Chodzi o zabytki znajdujące się na terenie 13 gmin powiatu opolskiego, wpisane do rejestru zabytków - mówi starosta Henryk Lakwa.

Wnioski o dotacje, jak co roku, należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, przy ul. 1 Maja 29. Nabór wniosków o dotacje ogłasza Zarząd Powiatu Opolskiego na stronie: https://powiatopolski.pl/5337/ogloszenie-zabytki-2021.html w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. Do ogłoszenia dołączone są również formularze do pobrania i wypełnienia oraz inne pomocne dane.