×
×

Mamy dofinansowanie do inwestycji drogowych!

szefiwojewoda.jpeg

Powiat Opolski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na pokrycie połowy kosztów inwestycji drogowych w Goszczowicach i Zimnicach Małych. 

Przekazanie dofinansowania z rządowego programu zostało przypieczętowane podpisaniem umów między starostą Henrykiem Lakwą a wojewodą opolskim Sławomirem Kłosowskim i wręczeniem symbolicznych czeków, podczas spotkania wojewody z opolskimi samorządowcami w oleskim magistracie.

- Po przetargach koszty obu wspomnianych wcześniej zadań okazały się mniejsze od szacowanych - zaznacza starosta. 

Pierwsze z nich - przebudowa drogi z budową chodnika w Goszczowicach, będzie kosztować 524 945, 80 tys. zł. Dofinansowanie wynosi 262 472,90 zł.

Drugie - przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika przy drodze powiatowej w Zimnicach Małych z przebudową kolidującej sieci teletechnicznej, będzie kosztować  590 343,98 zł. Dofinansowanie - 295 171,99 zł.  Prace ruszą lada moment.

szefiwojew2.jpeg