×
×

Gdy strażacy proszą o pomoc...

strazwoz.jpeg

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Powiat Opolski stanęła przed koniecznością wymiany wysłużonego samochodu gaśniczego na nowy. - Powiat Opolski udzielił wsparcia w kwocie 150 tys. zł na wkład własny, bez którego nie moglibyśmy kupić nowego wozu o wartości 1,2 mln zł – mówi komendant Leszek Koksanowicz.

- Ze względu na pojemność zbiornika nowy wóz będzie dysponowany wszędzie tam, gdzie mogą być trudności z zaopatrzeniem w wodę, szczególnie na terenach leśnych, a także na obszarach wiejskich.  Ilość wody jaką może przewieźć dany pojazd niejednokrotnie przyczyniła się do szybkiego opanowania pożarów w lasach, zwłaszcza w początkowej ich fazie, a tym samym ograniczyła skutki tych zdarzeń -wyjaśnia Leszek Koksanowicz.  - Nowy wóz umożliwia też transport dużej ilości wody na duże odległości, co ma szczególne zastosowanie na terenach trudno dostępnych, gdzie dojazd pojazdami pożarniczymi jest mocno utrudniony. Usprawnia to działania strażaków, znacznie skraca czas potrzebny na dostarczenie wody do pożaru oraz eliminuje konieczność dysponowania dodatkowego samochodu kwatermistrzowskiego z zapasem odcinków wężowych - dodaje komendant.

Nowy samochód jest też wyposażony w urządzenia, które pozwalają na równoczesne przyjęcie i przetłoczenie pięciu tysięcy litrów na minutę. Ma to kluczowy wpływ podczas działań związanych z lokalnymi podtopieniami oraz powodziami, na które rejon powiatu opolskiego jest narażony  w sposób szczególny. 

- Jest oczywiste, że pomoc w zakupie sprzętu dla straży działającej na terenie naszego powiatu to wydatek konieczny, a zarazem inwestycja w poprawę bezpieczeństwa. Dlatego Zarząd Powiatu i Rada Powiatu Opolskiego podeszły do wniosku Komendy Miejskiej PSP z pełną aprobatą – mówi starosta Henryk Lakwa.

Wycofywany 18-letni wóz trafi do którejś z Ochotniczych Straży Pożarnych, z którymi współpracuje Komenda Miejska PSP, która swoim działaniem obejmuje miasto oraz teren powiatu opolskiego.

Na zdjęciu: Umowę o przekazaniu wsparcia podpisali: po lewej - Leszek Koksanowicz, komedant miejski PSP, członek Zarządu Powiatu Opolskiego, po prawej - starosta Henryk Lakwa, wicestarosta Leonarda Płoszaj.