×
×

Oddział Przygotowania Wojskowego

Powiat Opolski otrzymał dofinansowanie na zakup umundurowania oraz wyposażenia specjalistycznego dla nowo utworzonego oddziału przygotowania wojskowego

Powiat Opolski otrzymał ze Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Obrony Narodowej wsparcie finansowe na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 oraz zakup wyposażenia specjalistycznego dla nowo utworzonego oddziału przygotowania wojskowego. W ramach podpisanej w listopadzie 2023 r. umowy zakupiono pakiety ubiorcze dla uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Tułowicach oraz wyposażenie specjalistyczne i pakiety ubiorcze dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego, który na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej rozpoczął funkcjonowanie w roku szkolnym 2023/2024 w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Warszewicza w Prószkowie. Całkowita wartość zadania wyniosła 167.650,00 , z czego wartość dofinansowania oraz wkładu własnego to odpowiednio 134.120,00 i 33.530,00 zł.

 


Powiat Opolski otrzymał dofinansowanie na zakup umundurowania

Powiat Opolski otrzymał ze Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Obrony Narodowej wsparcie finansowe na zakup wszystkich elementów zestawu jednolitego ubioru służącego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego. Dofinansowaniem objęto każdego ucznia, który w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 rozpoczął naukę w klasie I oddziału przygotowania wojskowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Tułowicach – w sumie 58 uczniów. Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało na ten cel 61 248,00 zł, Powiat Opolski z własnego budżetu - 15 312,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 76 560,00 zł.

 


Powiat Opolski podpisał umowę ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej na dofinansowanie Oddziału Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2020/2021

Cel zadania:

Decyzją Ministra Obrony Narodowej zezwolono Powiatowi Opolskiemu - organowi prowadzącemu na utworzenie od dnia 1 września 2020r. Oddziału Przygotowania Wojskowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół w Tułowicach.

Na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej udzielił Powiatowi Opolskiemu - organowi prowadzącemu wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia  Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I oraz zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2020/2021.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi:

94 060,00 zł

w tym środki :

- Skarbu Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej  -   75 248,00 zł

- Budżetu Powiatu Opolskiego                                                                                            -   18 812,00 zł


Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół w Tułowicach zwiększa upowszechnienie edukacji w zakresie obronności, do czego resort obrony narodowej przykłada szczególną uwagę. Rezultatami, jakie Ministerstwo Obrony Narodowej chce osiągnąć jest zasilenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej