WAŻNA INFORMACJA: Nieobecność Rzecznika Konsumentów w dniu 29.09.2022 r.***Uwaga! Chwilowy brak dzienników budowy za 10,00 zł i 25,00 zł. Za utrudnienia przepraszamy***Zmiana w Prawie budowlanym***UWAGA! zmiana numerów rachunków bankowych - aktualny wykaz***Zasady obsługi klientów od 16.05.2022 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

Oddział Przygotowania Wojskowego

Powiat Opolski podpisał umowę ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej na dofinansowanie Oddziału Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2020/2021

Cel zadania:

Decyzją Ministra Obrony Narodowej zezwolono Powiatowi Opolskiemu - organowi prowadzącemu na utworzenie od dnia 1 września 2020r. Oddziału Przygotowania Wojskowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół w Tułowicach.

Na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej udzielił Powiatowi Opolskiemu - organowi prowadzącemu wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia  Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I oraz zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2020/2021.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi:

94 060,00 zł

w tym środki :

- Skarbu Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej  -   75 248,00 zł

- Budżetu Powiatu Opolskiego                                                                                            -   18 812,00 zł


Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół w Tułowicach zwiększa upowszechnienie edukacji w zakresie obronności, do czego resort obrony narodowej przykłada szczególną uwagę. Rezultatami, jakie Ministerstwo Obrony Narodowej chce osiągnąć jest zasilenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej