×
×

Wkrótce przebudowy dróg w Goszczowicach i Zimnicach Małych

chodnik2.jpeg

- Chodzi przebudowy dróg w Goszczowicach i Zimnicach Małych, w ramach której w jednej i drugiej miejscowości wybudowany zostanie chodnik wraz z poszerzeniem jezdni i odwodnieniem - mówi starosta Henryk Lakwa.

Inwestycja w Zimnicach Małych, na odcinku od drogi wojewódzkiej, obejmuje, oprócz budowy chodnika, poszerzenia jezdni, odwodnienia, cały szereg robót przygotowawczych, geodezyjnych, przez roboty rozbiórkowe, ziemne, budowę kanalizacji deszczowej, po remont zjazdów, remonty nawierzchni, czy wymianę tzw. warstwy ścieralnej, używając terminologii drogowców.

Szacowany koszt inwestycji to prawie milion złotych, dofinansowanie z FDS – pół miliona. Budowa chodnika w Goszczowicach, oprócz standardowych prac przygotowawczych obejmuje też, między innymi: przestawienie ogrodzeń poza pas drogowy, wykonanie zjazdów z kostki betonowej oraz utwardzonego pobocza z kostki kamiennej; frezowanie jezdni,  wykonanie odwodnienia drogi, przebudową sieci telekomunikacyjnej, w tym światłowodów oraz, wykonanie oświetlenia.

Szacowany koszt inwestycji to: 669 tys. zł. Dofinansowanie z FDS – 334 tys. zł