WAŻNA INFORMACJA: Nieobecność Rzecznika Konsumentów 28.04-17.05.2022 r.***Zasady obsługi klientów od 16.05.2022 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169 od 21.02.2022 r. porady prawne wracają do formy stacjonarnej***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

Za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa

odznaka.jpeg

Starosta Henryk Lakwa otrzymał dziś srebrny medal „Za Zasługi dla Policji”. Jest to odznaczenie przyznawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych za wspieranie Policji w dziedzinie realizacji ustawowych zadań, nie w konkretnym roku, a przez wiele lat.  Medal, w okolicznościach na jakie pozwala sytuacja epidemiczna, wręczył Opolski Komendant Wojewódzki Policji, insp. dr Rafał Kochańczyk dziękując staroście opolskiemu za zaangażowanie samorządu w poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu opolskiego. Do podziękowań dołączył się Komendant Miejski Policji w Opolu, mł. Insp. Rafał Drozdowski.