×
×

Henryk Lakwa - gościem telekonferencji z udziałem ponad stu starostów z Ukrainy

Doświadczenia z ponad dwóch dekad funkcjonowania powiatów w Polsce, wyzwania, trudne początki i późniejsze efekty reformy samorządowej w Polsce z perspektywy praktyka z ponad 20-letnom stażem - to główne tematy telekonferencji, zorganizowanej przez ukraiński odpowiednik naszego związku powiatów.
 
- Zaproszono mnie do udziału w niej, nie tylko ze względu na samorządowy staż, ale także fakt, że objąłem funkcję starosty wraz z narodzinami powiatów. Jest nas bodaj dziewięciu w Polsce z takim stażem - mówi Henryk Lakwa.
 
W telekonferencji wzięło udział ponad 120 samorządowców, starostów z Ukrainy. Mimo wsparcia we wdrażaniu reformy administracyjnej ze strony różnych fundacji, państw, czy UE nadal są niesłychanie ciekawi informacji od praktyków, na temat pierwszych kroków naszej reformy, która zmierzała do decentralizacji i przerzucenia większej ilości zadań na samorządy.
 
- Samorządowcy z Ukrainy poprosili mnie o zainicjowanie ściślejszej współpracy między ich i naszym związkiem powiatów, do czego się zobowiązałem - dodaje starosta.
 
Obecna reforma samorządowa administracyjna na Ukrainie to jedna z najpoważniejszych zmian, jakie zachodzą w ostatnich latach w tym kraju.
ukrainakonf.jpeg