×
×

UWAGA! Nowy Regulamin Obejmowania Imprez Patronatem Starosty Opolskiego
od 01.04.2021 r.

 

ZASADY OBEJMOWANIA IMPREZ PATRONATEM STAROSTY OPOLSKIEGO

W dniu 31 marca 2021 r. Zarząd Powiatu Opolskiego uchwałą nr 1478/21 z dn. 31 marca 2021 r. przyjął nowe zasady  dotyczące obejmowania patronatem przez Starostę Opolskiego przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym etc. Z dniem 1 kwietnia 2021 r. traci moc uchwała nr 823/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 14 lutego 2020 r.

Aby zgłosić chęć objęcia imprezy Patronatem Starosty Opolskiego należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go co najmniej  30 dni przed terminem planowanego przedsięwzięcia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29  albo listownie lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej.

PDFRegulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od 01.04.2021.pdf (650,94KB)

Nowe formularze od 01.04.2021 r.:
PDFZał 1 - Wniosek o objęcie patronatem Starosty Opolskiego przedsięwzięcia.pdf (730,67KB)
PDFZał 2 - Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego patronatem Starosty Opolskiego.pdf (478,35KB)
PDFZał 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku przez Powiat Opolski.pdf (460,42KB)
PDFZał 4 - Oświadczenie o odbiorze nagród ufundowanych przez Starostę Opolskiego.pdf (288,99KB)

Wersje edytowalne formularzy od 01.04.2021 r.:
DOCXZał 1 - Wniosek o objęcie patronatem Starosty Opolskiego przedsięwzięcia.docx (100,20KB)
DOCXZał 2 - Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego patronatem Starosty Opolskiego.docx (91,55KB)
DOCXZał 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku przez Powiat Opolski.docx (87,08KB)
DOCXZał 4 - Oświadczenie o odbiorze nagród ufundowanych przez Starostę Opolskiego.docx (60,54KB)
 


Herb Powiatu Opolskiego do pobrania
JPEGHerb powiatu opolskiego.jpeg (275,36KB)

Logo Powiatu Opolskiego do pobrania
JPEGLogo Powiatu Opolskiego (czarno - białe) (153,10KB)
JPEGLogo Powiatu Opolskiego (kolor) (170,62KB)