×
×

Zawiadomienie Starosty Opolskiego o wstrzymaniu biegu spraw od 29.03 do 23.04.2021

Starosta Opolski na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U.  z 2020r., poz. 1842 ze zm.) zawiadamia o wstrzymaniu biegu spraw od dnia 29.03 do 23.04.2021 r.

PDFZawiadomienie Starosty Opolskiego o wstrzymaniu biegu spraw 29.03-23.04.2021.pdf (133,06KB)