×
×

Te koperty mogą uratować Ci życie! Akcja Urzędu Marszałkowskiego.

Zawarte w nich dane o naszym stanie zdrowia mogą nam uratować życie. - Część z 300 pakietów, które powiat otrzymał w ramach kampanii Urzędu Marszałkowskiego trafiła do osób, które korzystają ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pozostałe przekażemy do gmin i dla seniorów z Dziennego Domu Pomocy w Prószkowie – mówi starosta Henryk Lakwa.

Ten prosty pomysł może usprawnić pracę ratowników medycznych, a w niektórych przypadkach nawet uratować życie. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przygotował 20 tys. takich kopert, które trafiają już do najbardziej potrzebujących osób w regionie.

Samorząd województwa zorganizował kampanię z myślą o ludziach starszych, samotnych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Koperty z danymi dotyczącymi stanu zdrowia powinny być przechowywane w lodówce, czyli w miejscu, które jest prawie w każdym domu i jest łatwo dostępne. To duże ułatwienie dla ratowników medycznych, szczególnie wtedy kiedy przyjeżdżają do domu osoby samotnej. Nie trzeba szukać kontaktu do rodziny, pytać sąsiadów. Dzięki temu szybciej i skuteczniej można udzielić pomocy. Szczególnie gdy liczy się każda sekunda.

Według ratowników, każdy, zwłaszcza gdy mieszka sam, powinien mieć taki pakiet w domu, na wszelki wypadek. „Koperta życia”, jest bardzo pomocna, gdy pacjent jest nieprzytomny.

Dane na wagę... życia

„Koperta życia” powinna zawierać:

dane osobowe, grupę krwi, listę przebytych chorób, wszelkich uczuleń, w tym także na leki,  wykaz przyjmowanych leków (ich nazwy oraz dawki), dane lekarza prowadzącego oraz kontakt do najbliższych.

Wypełniony bardzo czytelnie (najlepiej drukowanymi literami lub na komputerze) formularz, który możemy pobrać (plik pod artykułem) wkładamy do koperty, a tę do woreczka foliowego z zapięciem strunowym. Tak przygotowaną kopertę można włożyć do lodówki.

Na drzwiach lodówki można przeczepić magnes lub zwykłą kartkę, że wewnątrz znajduje się „Koperta życia”. Można o nie zapytać w swojej przychodni, lub w aptekach (niektóre rozprowadzają takie formularze). Można sprawdzić czy nasz urząd gminy przystąpił do tej akcji. Można też samemu spisać te informacje na kartce, włożyć do koperty i woreczka foliowego, a następnie schować do lodówki.

W ramach projektu „OPOLSKIE przeciw COVID-19” opolski urząd marszałkowski przygotował 20 000 sztuk takich kopert. - Będziemy je przekazywać mieszkańcom przez gminne, miejskie oraz miejsko-gminne ośrodki pomocy społecznej oraz organizacje senioralne – mówił marszałek Andrzej Buła.

- Nasze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozdysponowała część kopert wśród rodzin zastępczych  i osób niepełnosprawnych, które korzystają ze wsparcia centrum. Pozostałe rozdzielimy do gmin i do seniorów z wspomnianego Dziennego Domu Pomocy. Dziś odebrał je burmistrz Prószkowa Krzysztof Cebula. Liczy się każda sztuka. Tak jak liczą się minuty zaoszczędzone dzięki szybszemu dotarciu przez ratowników do informacji o pacjencie - zaznacza starosta.

 Wzór karty informacyjnej do pobrania poniżej:

Wzór karty informacyjnej

kopertazycia1.jpeg