×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (23,97KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf (24,00KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego.PDF (360,28KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.pdf (24,17KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (24,18KB)

PDFPrzyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka w Turawie.pdf (23,96KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka w Turawie.pdf (24,08KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Opolskiego w Opolu.pdf (24,16KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Policji w Opolu.pdf (24,26KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/187/20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.PDF (359,98KB)

PDFPodjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf (24,23KB)

PDFPodjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2021 r.pdf (24,20KB)