WAŻNA INFORMACJA: UWAGA! zmiana numerów rachunków bankowych - aktualny wykaz***Zasady obsługi klientów od 16.05.2022 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169 od 21.02.2022 r. porady prawne wracają do formy stacjonarnej***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

PCWR Opole: z pomocy może skorzystać każdy mieszkaniec naszego powiatu

pcwr1.jpeg

Nie tak dawno informowaliśmy o nowo utworzonym Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy naszym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu. - Przypominam też Mieszkańcom naszego powiatu o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Powiatowego Centrum Wsparcia Rodziny. Mogą uzyskać tutaj darmową poradę i wsparcie specjalistów: psychiatry, psychologa, terapeuty uzależnień i pracy socjalnej - mówi starosta Henryk Lakwa. - Centrum Wsparcia Rodziny, utworzone prawie 2 lata temu jest jednym z trzech działań w ramach unijnego projektu realizowanego w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej - dodaje. 

Kto może skorzystać z porady? - Praktycznie każdy mieszkaniec naszego powiatu. Nie trzeba spełniać żadnych kryteriów. Natomiast szczególną opieką są objęci rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w tzw. pieczy zastępczej oraz rodziny zastępcze. Jak pokazuje praktyka powroty do rodziców biologicznych są w Polsce rzadkością, bo bez wsparcia, bez współpracy ze specjalistą, terapeutą, ludzie ci często dalej tkwią lub jeszcze bardziej pogrążają się w problemach, które spowodowały utratę władzy rodzicielskiej - mówi Iwona Rejnhardt, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.

Osoby, które chciałyby skorzystać z darmowych porad psychiatry, psychologa, terapeuty mogą umówić się na spotkanie ze specjalistami telefonicznie, dzwoniąc pod nr 77 44 10 567.