×
×

Przypominamy: trwa nabór wniosków na dotacje do prac konserwatorskich.

zabytki.jpeg

Przypominamy: trwa nabór wniosków na dotacje do prac konserwatorskich. Chodzi o prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Nabór kończy się 10 lutego.

Ochrona zabytków jest jednym z zadań samorządu powiatowego, a o dotacje może się ubiegać "każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku,  a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu, albo stosunku zobowiązaniowego (…)”.

Mówimy tu rzecz jasna o zabytkach znajdujących się na terenie 13 gmin powiatu opolskiego, wpisanych do rejestru zabytków.

Wnioski o dotacje, jak co roku, należy składać w terminie do 10 lutego roku. Nabór wniosków o dotacje ogłasza Zarząd Powiatu Opolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://powiatopolski.pl/5337/ogloszenie-zabytki-2021.html
 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. Do ogłoszenia dołączone są również formularze do pobrania i wypełnienia oraz inne pomocne dane.