WAŻNA INFORMACJA: ***Zasady obsługi klientów od 23.11.2020 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad XXVII sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2026.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego 'Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2021-2025'.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Niemodlinie oraz włączenia Szkoły Podstawowej do Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klas I szkoły podstawowej prowadzonej przez Powiat Opolski.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf

PDFPodjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf

PDFPodjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2021 rok.pdf