×
×

Rok 2021

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Zapewnienie w latach 2022 – 2023 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wskazanym w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

PDFUchwała Nr 1799/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. Zapewnienie w latach 2022 – 2023 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (211,72KB)

PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Zapewnienie w latach 2022 – 2023 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wskazanym w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (419,57KB)

PDFzał. 1 karta formalnej oceny oferty_04.11.2021.pdf (198,44KB)

PDFzał. 2 karta merytorycznej oceny oferty_04.11.2021.pdf (218,61KB)

 

PDFUchwała Nr 1800/21 z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Zapewnienie w latach 2022 – 2023 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (715,60KB)
 

PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego nr 1826/21 z dnia 17.11.2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej pn. Zapewnienie w latach 2022-2023 opiek stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. (206,91KB)
 

Ogłoszenie wyników:
PDFUchwała nr 1862/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.”Zapewnienie w latach 2022-2023 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (205,74KB)
 


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie w latach 2022 - 2023 realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wskazanym w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 1757-21 z dn. 06 października 2021 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2022-2023.pdf (205,48KB)
PDFZał. 1 do Uchwały ZPO 1757-21 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenia w 2021 roku realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.pdf (414,60KB)
PDFZał. 2 do Uchwały ZPO 1757-21 Karta oceny formalnej.pdf (193,33KB)
PDFZał. 3 do Uchwały ZPO 1757-21 Karta oceny merytorycznej.pdf (220,59KB)
 

PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 1756-21 z dn. 06 października 2021 r. w spr. ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej.pdf (540,48KB)
 

PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego nr 1825/21 z dnia 17.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej pn. Prowadzenie w latach 2022-2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (205,73KB)
 

Ogłoszenie wyników:
PDFUchwała nr 1865/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w latach 2022 – 2023 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (203,87KB)
 


Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 2022

Nieodpłatna pomoc prawna konkurs ofert 2022