×
×

Ogłoszenie - zabytki 2021

PDFUCHWAŁA NR XXXII-230 -21 W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI NA ZABYTKI W 2021r.pdf (463,70KB)
 


PDFUchwała nr XXX/220/21 Rady Powiatu opolskiego z dn. 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego (553,84KB)
DOCWNIOSEK zalącznik do uchwały w sprawie dotacji na prace konserwatorskie.doc (140,50KB)
PDFUchwała Nr 1551/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 20 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. (105,62KB)
PDFOgłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego w roku 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu (209,10KB)
DOCZałącznik nr 2 do uchwały nr 1551/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 maja 2021 r - umowa (69,50KB)
DOCXZałącznik nr 3 do uchwały nr 1551/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 maja 2021 r - sprawozdanie (27,17KB)
 

 

PDFUchwała Nr 1479/21 Zarządu Powiatu opolskiego z 31 marca 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 1390/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (118,92KB)
 


PDFUchwała Rady Powiatu Nr XXXV/259/17 z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego (302,63KB)
DOCXZałącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/259/17 z dn 21 grudnia 2017 r - wniosek.docx (24,23KB)
PDFUchwała Nr 1390/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (106,89KB)
PDFOgłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego w roku 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Powiatu Opolskiego (198,12KB)
DOCZałącznik nr 2 do uchwały nr 1390/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r - umowa (73,50KB)
DOCXZałącznik nr 3 do uchwały nr 1390/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r - sprawozdanie (26,92KB)