WAŻNA INFORMACJA: ***Zasady obsługi klientów od 23.11.2020 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

Ogłoszenie - zabytki 2021

PDFUchwała nr XXX/220/21 Rady Powiatu opolskiego z dn. 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego
DOCWNIOSEK zalącznik do uchwały w sprawie dotacji na prace konserwatorskie.doc
PDFUchwała Nr 1551/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 20 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
PDFOgłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego w roku 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu
DOCZałącznik nr 2 do uchwały nr 1551/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 maja 2021 r - umowa
DOCXZałącznik nr 3 do uchwały nr 1551/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 maja 2021 r - sprawozdanie
 

 

PDFUchwała Nr 1479/21 Zarządu Powiatu opolskiego z 31 marca 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 1390/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 


PDFUchwała Rady Powiatu Nr XXXV/259/17 z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego
DOCXZałącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/259/17 z dn 21 grudnia 2017 r - wniosek.docx
PDFUchwała Nr 1390/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
PDFOgłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego w roku 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Powiatu Opolskiego
DOCZałącznik nr 2 do uchwały nr 1390/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r - umowa
DOCXZałącznik nr 3 do uchwały nr 1390/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r - sprawozdanie