×
×

4.06.13 Nowe technologie w administracji

 Tematem przewodnim spotkania była poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dyskutowano nad modernizacją procesów zarządzania oraz koniecznością ponoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych.


Istotę i niezbędność poszerzania cyfryzacji rejestrów publicznych przedstawiła Edyta Wenzel - Borkowska naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Opolskiego Starostwa. Omówiła strukturę systemu, jego budowę, zabezpieczenia, dostępności i korzyści. Korzystne rezultaty zastosowania pełnego pakietu e- usług na przykładzie wydziału geodezji, to przede wszystkim skrócenie czasu dostępu do informacji, unifikacja baz danych, możliwość analizowania tych danych, sprawna wymiana informacji między różnymi jednostkami.

O innowacyjnej formie kontaktu z mieszkańcami opowiadał Janusz Kalafarski - zastępca naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Świętochłowice. Urząd wprowadził na stronie internetowej tzw. Wirtualnego Urzędnika. Jest to wyszukiwarka nowej generacji. Prowadzi mieszkańca "za rękę" od momentu postawienia problemu aż do całkowitego załatwienia sprawy. Pozostaje do dyspozycji mieszkańców przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Pytania można zdawać używając języka potocznego, a co ważniejsze nie trzeba samemu szukać treści w serwisie. System daje także możliwość wyboru tematu z listy lub samodzielnego formułowania pytań. Ważne jest również to , że Wirtualny Urzędnik - świętochłowicka Julia współpracuje z translatorem języka migowego. Pomysł Wirtualnego Urzędnika cieszy się dużą popularnością.

W dalszej części konferencji poruszono m.in. kwestię nowoczesnych form komunikacji z mieszkańcami, wykorzystanie e-learningu jako nowoczesnej formy prowadzenia szkoleń. Konferencję zakończył pan Rafał Rudka przedstawiając nowoczesne narzędzia informatyczne w służbie administracji i społeczności lokalnej.